Eurostars in het kort

Een Europese regeling die samenwerkingsprojecten van mkb’ers binnen de EU financieel ondersteund in de ontwikkeling van een marktgerichte dienst, product of proces.

Nederlandse mkb’ers die in samenwerking met buitenlandse partners een marktgerichte technologie, dienst of proces ontwikkelen kunnen ook dit jaar weer gebruik maken van Eurostars. Met Eurostars wil de Europese Unie mkb’ers stimuleren internationaal samen te werken op het gebied van innovatie, waarbij men tracht het vermarkten van de ontwikkelingen te bespoedigen en de technologische risico’s voor de betreffende ondernemers te verminderen.

In aanmerking voor ondersteuning komen mkb-bedrijven die openstaan voor samenwerking met andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en (grote) bedrijven. De projecten moeten marktgeoriënteerde onderzoeksactiviteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. Hierbij dient het consortium te bestaan uit minimaal twee autonome partijen uit ten minste twee Eurostarslanden. De Eurostarslanden bestaan uit de 28 landen van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Israël, Noorwegen, Turkije, Zuid-Korea en Zwitserland. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de uit te voeren projectactiviteiten en van de aard van deelnemende partijen. In Nederland bedraagt het maximale subsidiebedrag € 500.000,- per project.

Het projectvoorstel wordt beoordeeld door een internationale jury in Brussel. Bij goedkeurig kan er vervolgens nationaal worden ingediend.

Bent u voornemens internationaal te innoveren in samenwerking met een partij uit een Eurostars land? Laat uw project door ons toetsen. Wij kunnen u vervolgens helpen bij het opstellen van de subsidieaanvraag.

Coen Vermeulen

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org