EFRO in het kort

Een Europees structuurprogramma gericht op regionale ontwikkeling. Bestemd voor regionale samenwerkingsprojecten tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen gericht op innovatie en koolstof arme economie.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de drie Europese structuurfondsen. De Europese Unie wil met het EFRO de welvaartsverschillen tussen de verschillende Europese regio’s en lidstaten verkleinen en de samenwerking tussen EU-lidstaten vergroten. Het EFRO is voornamelijk bedoeld voor de minder ontwikkelde regio’s en lidstaten in Europa. Echter, het fonds kan ook in de meer ontwikkelde regio’s en lidstaten – waaronder Nederland – worden aangesproken om de concurrentiepositie en de werkgelegenheid te verbeteren.

In Nederland is het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de besteding van het geld. Hierbij wordt het geld aan twee doelen besteed, te weten innovatie en koolstofarme economie. Het geld komt voornamelijk ten goede aan het Nederlandse MKB. Plannen waarin samengewerkt wordt tussen bedrijven, kennisinstellingen en nationale overheden hebben de voorkeur.

Het geld wordt verdeeld over vier regio’s met elk een eigen managementautoriteit en een eigen prioriteitenagenda. De vier regio’s zijn:

 • Noord-Nederland (SNN), bestaande uit Friesland, Groningen en Drenthe
 • Oost-Nederland (OP-Oost), bestaande uit Gelderland en Overijssel
 • Zuid-Nederland (Stimulus), bestaande uit Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
 • West-Nederland (Kansen voor West II), bestaande uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland

Wanneer u van plan bent een samenwerkingsproject te gaan uitvoeren welke past binnen de EFRO-pijlers neem dan tijdig contact op met één van onze subsidieadviseurs.

Roderigh Rohling

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org