Subsidie voor innovatie

Innovatieve bedrijven zijn goed voor de Nederlandse economie. De ontwikkeling van nieuwe producten en programmatuur wordt daarom door verschillende subsidieregelingen financieel ondersteund. De subsidiabele activiteiten en investeringen op het gebied van innovatie hebben voornamelijk betrekking op kosten die voortkomen uit de ontwikkeling van prototypes. Bij nationale en/of internationale samenwerking met andere bedrijven in innovatieve projecten zijn er meer mogelijkheden. Bekijk hier de mogelijkheden voor subsidie voor innovatie, bijvoorbeeld MIT of WBSO

Boonstoppel Subsidie Advies

MIT

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt en stimuleert mkb-ondernemingen bij het opzetten van verschillende innovatieve projecten. Bekijk de mogelijkheden.

Boonstoppel Subsidie Advies

WBSO

Regeling waarmee kosten voor R&D activiteiten verlaagd kunnen worden. Bedrijven kunnen een fiscale aftrek krijgen op de loonbelasting op basis van loonkosten en investeringen in projecten.

Boonstoppel Subsidie Advies

Eurostars

Eurostars is een Europese regeling die samenwerkingsprojecten van mkb’ers binnen de EU financieel ondersteund in de ontwikkeling van een marktgerichte dienst, product of proces.

Boonstoppel Subsidie Advies

Horizon 2020

Het structuurprogramma voor onderzoek en ontwikkeling van de Europese commissie. Alleen baanbrekende innovaties met een grote maatschappelijke impact komen hiervoor in aanmerking.

Boonstoppel Subsidie Advies

EFRO

Europees structuurprogramma gericht op regionale ontwikkeling. Bestemd voor samenwerkingsprojecten tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen gericht op innovatie en koolstof arme economie.

Neem contact met ons op

Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org