IVS in het kort

Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor onderzoek naar investeringen in een buitenlandse onderneming. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie wordt besloten om daadwerkelijk te gaan investeren en financiering voor deze investering te verkrijgen.

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies ondersteunt Nederlandse mkb’ers die voornemens zijn te internationaliseren. Ontwikkelingslanden en opkomende markten bieden als gevolg van hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor de Nederlandse export en voor investering in het buitenland. De regeling biedt de kans tot het uitvoeren van investeringsvoorbereidingsstudies in één van de doellanden.

INVESTERINGSVOORBEREIDINGSSTUDIES
Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van een investering in een onderneming in één van de doellanden. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie wordt besloten om daadwerkelijk te gaan investeren en financiering voor deze investering te verkrijgen. De investering dient in lijn te zijn met de activiteiten van het huidige bedrijf en moet gericht zijn op het realiseren van export- en de versterking van het moederbedrijf. Het belangrijkste verschil met een haalbaarheidsstudie is dat het investeringsbesluit door de Nederlandse aanvrager zelf genomen wordt.

Subsidiebedrag
Voor 2021 is het beschikbare budget € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 4 miljoen voor overige landen (met uitzondering van Nederland en sanctielanden). De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. Bij investeringsvoorbereidingsstudies wordt het subsidiebedrag gemaximeerd op € 100.000,-.

Quickscan
Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet een quickscan worden ingediend om aan te tonen dat het project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. De quickscan kan het hele jaar door ingediend worden.

Indientermijn
Aanvragen worden op basis van first come, first serve beoordeeld. Dat betekent dat aanvragen niet meer worden gerangschikt op kwaliteit, maar dat de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

DHI aanvragen
Wij helpen u graag bij het verzilveren van deze subsidiekans. Voor meer informatie over de regeling kunt u contact met ons opnemen.

Roderigh Rohling

Manager / Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org