Haalbaarheidsstudies in het kort

Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in het buitenland om potentiële afnemers te overtuigen om te investeren in het Nederlandse product, dienst of technologie.

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) ondersteunt Nederlandse mkb’ers die voornemens zijn te internationaliseren. Ontwikkelingslanden en opkomende markten bieden als gevolg van hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor de Nederlandse export en voor investering in het buitenland. De regeling biedt de kans tot het uitvoeren van haalbaarheidsstudies in één van de doellanden.

HAALBAARHEIDSSTUDIE
Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in één van de doellanden, teneinde potentiële afnemers te overtuigen om te investeren in het Nederlandse product, dienst of technologie. Hierbij worden technische vraagstukken onderzocht welke te maken hebben met de lokale omstandigheden en toepasbaarheid van de beoogde export naar het doelland. Daarnaast wordt uitgezocht of het project financieel uitvoerbaar is. Een potentiële klant kan op basis van een haalbaarheidsstudie een investeringsbesluit nemen waardoor de kans op export wordt vergroot.

Subsidiebedrag
Voor 2021 is het beschikbare budget € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 4 miljoen voor overige landen (met uitzondering van Nederland en sanctielanden). De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. Bij haalbaarheidsstudies wordt het subsidiebedrag gemaximeerd op € 100.000,-.

Quickscan
Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet een quickscan worden ingediend om aan te tonen dat het project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. De quickscan kan het hele jaar door ingediend worden.

Indientermijn
Aanvragen worden op basis van first come, first serve beoordeeld. Dat betekent dat aanvragen niet meer worden gerangschikt op kwaliteit, maar dat de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

DHI aanvragen
Wij helpen u graag bij het verzilveren van deze subsidiekans. Voor meer informatie over de regeling kunt u contact met ons opnemen.

Bernie Kruisbergen

Manager / Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org