dhi in het kort

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) ondersteunt Nederlandse mkb’ers die voornemens zijn te internationaliseren. Ontwikkelingslanden en opkomende markten bieden als gevolg van hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor de Nederlandse export en voor investering in het buitenland. De regeling biedt de kans tot het uitvoeren van demonstratieprojecten in één van de doellanden.

DEMONSTRATIEPROJECTEN
Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor de praktijkdemonstratie in een reële situatie van een product, een technologie of een dienst in één van de doellanden, teneinde potentiële afnemers te overtuigen. In een demonstratieproject wordt de toegevoegde waarde en de lokale toepasbaarheid aangetoond. De verwachting is dat na afloop van het uitgevoerde demonstratieproject er een grote kans op substantiële export bestaat naar het betreffende doelland.

HAALBAARHEIDSSTUDIE
Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in één van de doellanden, teneinde potentiële afnemers te overtuigen om te investeren in het Nederlandse product, dienst of technologie. Hierbij worden technische vraagstukken onderzocht welke te maken hebben met de lokale omstandigheden en toepasbaarheid van de beoogde export naar het doelland. Daarnaast wordt uitgezocht of het project financieel uitvoerbaar is. Een potentiële klant kan op basis van een haalbaarheidsstudie een investeringsbesluit nemen waardoor de kans op export wordt vergroot.

INVESTERINGSVOORBEREIDINGSSTUDIES
Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van een investering in een onderneming in één van de doellanden. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie wordt besloten om daadwerkelijk te gaan investeren en financiering voor deze investering te verkrijgen. De investering dient in lijn te zijn met de activiteiten van het huidige bedrijf en moet gericht zijn op het realiseren van export- en de versterking van het moederbedrijf. Het belangrijkste verschil met een haalbaarheidsstudie is dat het investeringsbesluit door de Nederlandse aanvrager zelf genomen wordt.

Quickscan
Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet een quickscan worden ingediend om aan te tonen dat het project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. De quickscan kan het hele jaar door ingediend worden.

Indientermijn
Aanvragen worden op basis van first come, first serve beoordeeld. Dat betekent dat aanvragen niet meer worden gerangschikt op kwaliteit, maar dat de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

DHI aanvragen
Wij helpen u graag bij het verzilveren van deze subsidiekans. Voor meer informatie over de regeling kunt u contact met ons opnemen.

Coen Vermeulen

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org