DGGF – Technische Assistentie in het kort

Nederlandse ondernemers kunnen financiering en/of subsidie ontvangen voor investeringsvoorbereidingsstudies in één van de ontwikkelingslanden.

Het Dutch Good Growth Fund ondersteunt investeerders en ondernemers (MKB én grootbedrijven) die zaken willen doen in een ontwikkelingsland. Investeren in een ontwikkelingsland kan risicovol zijn en niet alle financieringsinstanties of investeerders willen daar geld voor vrijmaken. De overheid kan in dit gat springen en uw voorgenomen investering ondersteunen met financiering. Omdat zo’n investering risicovol is voor de ondernemer én de overheid, biedt RVO het instrument ‘Technische Assistentie’ (TA) aan. Dit instrument kan ingezet worden voor marktvalidatie of een investeringsvoorbereidingsstudie in voorbereiding op de DGGF-financiering, of in samenhang met een lopende DGGF-financiering wanneer de investering wordt uitgerold.

Een TA-ondersteuning heeft twee doelen:

 • Het minimaliseren van het risico van de DGGF-financiering;
 • Het versterken van de ontwikkelingssamenwerking-impact van investeringen. Zoals meer lokale werkgelegenheid, hogere productiecapaciteit en kennisoverdracht.

Een dergelijk traject kan bijvoorbeeld bestaan uit een haalbaarheidsstudie al dan niet in combinatie met een kleinschalige pilot op de beoogde investeringslocatie. Het resultaat is een businesscase.

Opvallend kenmerk van de DGGF – Technische Assistentie
In tegenstelling tot veel subsidies waarvan de kaders vooraf gedefinieerd zijn, is een TA-aanvraag een intensief maatwerktraject. De RVO en onze consultants brengen de behoefte van de ondernemer in kaart en de TA-ondersteuning wordt nauw afgestemd op de plannen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aard van de voorgenomen investering, de grootte van het investeringsbedrag en eventuele andere betrokken partijen.

Subsidiebedrag
Het TA-instrument kent verschillende ondersteuningsvormen. De subsidie en/of financiering is afhankelijk van de projectvorm en wordt voor elk traject afzonderlijk vastgesteld.

Doorlopend aanvragen
Hebt u interesse om te investeren in één van de ontwikkelingslanden? Overleg dan met één van onze consultants. Na toetsing door Boonstoppel treden we samen met u in contact met RVO. Een bijdrage vanuit het TA-instrument kan het hele jaar door ingediend worden.

Aandachtspunten
Het DGGF en het TA-instrument zijn gericht op het verbeteren van de lokale gemeenschap. Bij een aanvraag wordt de voorgenomen investering daar dan ook aan getoetst. Concrete aandachtspunten zijn:

 • Het behoud van de lokale natuur en het lokale milieu;
 • Het verbeteren van de positie van vrouwen en kinderen;
 • Duurzame educatie van personeel;
 • Toenemende werkgelegenheid en economische welvaart.

Wij helpen u graag bij het aanvragen van een Technische Assistentie. Het is een intensief maatwerktraject waar onze consultants nauw bij betrokken zijn: bij het verkennen en initiëren, het definiëren van de kaders, de overleggen met RVO, en uiteraard alle andere zaken die erbij komen kijken om u in dit traject van A tot Z te ontzorgen.

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact met ons opnemen.

Roderigh Rohling

Manager / Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org