SDE++ in het kort

De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) is bedoeld voor het opwekken van duurzame energie of het toepassen van CO2-reducerende technieken.

Duurzaamheid is momenteel een trend. Steeds meer bedrijven willen hun energie en warmte op een duurzame manier opwekken. Een duurzame uitstraling heeft daarnaast een positieve invloed op het imago van het bedrijf. Een investering in zonnepanelen wordt door de teruglopende terugverdientijd steeds aantrekkelijker, de overheid wil deze verduurzamingsslag daarom doorzetten.

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) kunt u aanspraak maken op subsidie voor het opwekken van duurzame energie of duurzame warmte met zonnepanelen. De subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 15 jaar. De hoogte van de SDE++ subsidie is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Het onderdeel Zon kent twee categorieën:

Zon-PV (elektriciteitsopwekking)
U kunt een aanvraag indienen voor de categorie Zon-PV indien de te installeren fotovoltaïsche zonnepanelen een vermogen van meer dan 15 kWp hebben, en worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3*80A).

Zonthermie (warmteopwekking)
Voor de categorie Zonthermie kunt u een aanvraag indienen wanneer u zonnepanelen installeert, waarbij er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren met apertuuroppervlak van meer dan 200m2 of een totaal thermisch vermogen van ten minste 140 kW.

Overige categorieën
De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Technieken vanuit de oude SDE+ vallen dus ook weer onder de nieuwe regeling. De SDE++ stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Naast de categorie Zon kent de SDE++ tevens de categorieën Osmose, Waterkracht, Wind, Biomassa, Compostering champost, Geothermie, Aquathermie, Daglichtkas, E-boiler, Restwarmte, Warmtepomp, CO2-afvang- en opslag en Waterstof door elektrolyse. Wanneer u voor één van deze categorieën een project heeft, kunnen wij u ook van dienst zijn.

Aanvragen
De SDE++ regeling behelst een zeer complexe aanvraagsystematiek bestaande uit fases, waarbij u uw aanvraag op een strategisch moment dient in te dienen. Wij raden u dan ook aan om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen indien u voornemens bent te investeren in zonnepanelen. Wij controleren of uw installatie voor subsidie in aanmerking komt. Vervolgens kunnen wij u helpen bij het verzilveren van deze subsidiekans.

Koen Lammers

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org