subsidies voor bedrijven, hoe werkt dat?

In welke branche je als bedrijf ook actief bent, geld is nodig om een bedrijf te laten functioneren.
Wanneer activiteiten niet uit eigen middelen gefinancierd kunnen worden is een externe financiering gewenst. Het verkrijgen van een financiering bij een bank is de afgelopen jaren echter steeds lastiger geworden.

Een subsidie kan als alternatieve financieringsbron uitkomst bieden. Maar wanneer komt een bedrijf nou in aanmerking voor subsidie? De subsidiekansen voor bedrijven zijn het grootst bij de ontwikkeling van producten en/of software (Innovatie), bij investering in duurzame bedrijfsmiddelen (Duurzaamheid) en bij exportwensen naar opkomende markten (Internationaal ondernemen).

Boonstoppel Subsidie Advies

Innovatie

Innovatieve bedrijven zijn goed voor de Nederlandse economie. De ontwikkeling van nieuwe producten en programmatuur wordt daarom door verschillende subsidieregelingen financieel ondersteund. Bekijk de verschillende subsidies.

Boonstoppel Subsidie Advies

Duurzaamheid

De wereld heeft te maken met ernstige milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke grondstoffen. Vanwege internationale afspraken om te verduurzamen zijn er verschillende subsidies voor bedrijven m.b.t. duurzaamheid.

Boonstoppel Subsidie Advies

Internationaal

Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor Nederlandse export en investeringen. De Nederlandse overheid ondersteunt daarom bedrijven met subsidies voor internationale ambities.

Boonstoppel Subsidie Advies

Werk en scholing

Voor werk en scholing zijn ook een tweetal subsidies te verkrijgen. Verzorgt u een leerwerkplaats? Dan kunt u subsidie krijgen per leerling. Bekijk ook de subsidiemogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid.

Neem contact met ons op

Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org