Prinsjesdag special 2020

Het nieuwe werkjaar van de regering is begonnen. Minister Hoekstra van Financiën heeft afgelopen dinsdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierbij geven wij een overzicht van het meest opvallende subsidie gerelateerde nieuws dat opgemaakt kan worden uit de aangeboden stukken.

Wijzigingen WBSO

Het kabinet wil investeringen in R&D ondanks de coronacrisis ook in 2021 op peil houden. Het budget voor de WBSO 2021 zal worden verhoogd naar € 1428 miljoen. Het meest in het oog springende WBSO-nieuws betreft echter de verhoging van de WBSO-tarieven. Het tarief binnen de eerste schijf zal worden verhoogd van 32% naar 40% en het tarief voor starters van 40% naar 50%. In 2021 gelden de volgende tarieven:

  • Tarief eerste schijf 40%
  • Tarief eerste schijf voor starters 50%
  • Grens eerste schijf € 350.000,-
  • Tarief tweede schijf 16%

De nieuwe bedragen voor zelfstandigen worden pas aan het eind van het jaar bekendgemaakt.

Naast de wijzigingen van tarifaire aard wordt mogelijk de definitie van programmatuur binnen de WBSO gewijzigd. Uit evaluatie van de WBSO door onafhankelijke experts op het gebied van softwareontwikkeling is gebleken dat de huidige definitie niet meer helemaal aansluit bij de trends en ontwikkelingen op het gebied van softwareontwikkeling. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de experts wordt nu bekeken of ICT-projecten niet enkel meer gericht moeten zijn op de ontwikkeling van technische programmatuur, maar eventueel ook op de hoogstaande toepassing van Machine Learning en Artificial Intelligence en modellering en simulatie door middel van ICT-tools.

Wijziging tarief Innovatiebox
Als bedrijven winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen wanneer zij gebruik maken van de Innovatiebox. De reeds in de Miljoenennota van 2020 aangekondigde tariefverhoging gaat in 2021 ook daadwerkelijk in. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, dit gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Om investeringen te blijven stimuleren zal er een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling in het leven worden geroepen: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Bedrijven die een investering doen, bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe machine, krijgen een investeringskorting die net als de WBSO kan worden verrekend met de af te dragen loonheffing. De regeling wordt momenteel nader uitgewerkt en meer details volgen later dit jaar. Het budget voor de BIK bedraagt ongeveer € 2 miljard.

Duurzaamheid

Ondanks de economische malaise als gevolg van de coronacrisis wordt het klimaatakkoord gewoon uitgevoerd. Dat betekent dat de bestaande subsidieregelingen voor investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) in ongewijzigde vorm blijven bestaan. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt verlengd tot 2030 en met ingang van 2021 richt de regeling zich naast investeringen in warmtepompen en zonnecollectoren tevens op de isolatie van woningen. De reeds aangekondigde verbreding van de SDE+ met meer CO2-reducerende maatregelen vindt nog dit jaar plaats: de eerste openstellingsronde voor de vernieuwde SDE++ loopt van 24 november 2020 tot donderdag 17 december 2020 17.00u.

Werk en scholing

Op het gebied van werk en scholing ligt de focus vooral op het verhogen van de budgetten voor bestaande regelingen.

SLIM-regeling

De SLIM-regeling krijgt in 2021 extra budget. Daarnaast wordt de regeling als gevolg van de door de coronacrisis ontstane behoefte uitgebreid met een extra compartiment voor het versterken van de leercultuur op de werkvloer via bedrijfsscholen en leerambassadeurs. Voor deze activiteiten is een extra budget van € 41,5 miljoen begroot, waardoor het totale SLIM-budget voor 2021 € 90,8 miljoen bedraagt.

Praktijkleren

Om bedrijven in sectoren die veel lijden onder de coronacrisis of bedrijven in sectoren met veel contactberoepen te stimuleren zoveel mogelijk praktijkleerplaatsen aan te bieden aan BBL-studenten, wordt er binnen de bestaande subsidieregeling Praktijkleren voor het schooljaar 2020-2021 € 10,6 miljoen extra beschikbaar gesteld. De wijziging wordt nader uitgewerkt en zal begin 2021 worden gepubliceerd.