POP3 Brabant per 29 april open

Ondernemers in Noord-Brabant die gezamenlijk willen werken aan de verduurzaming en innovatie van het Nederlandse platteland of de agrifood komen wellicht in aanmerking voor het vernieuwde programma POP3-Samenwerking in het kader van EIP agrofood.

Van 29 april 2021 kunnen samenwerkingsverbanden met minimaal één landbouwer subsidie aanvragen binnen het POP3+ Samenwerking programma. Na goedkeuring van de aanvraag automatisch onderdeel zijn van het EIP (Europees Innovatie Partnerschap). Dit netwerk dient voor internationale kennisuitwisseling over innovaties.

Als ondernemer kom je in aanmerking voor deze subsidie wanneer het project zicht richt op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties. De brede toepassing in de praktijk van de landbouw en agrifood is hierbij het einddoel.

Specifieke voorwaarden:

  • Verschuiving van de kostenreductie naar meerwaardestrategie;
  • Bijdragen aan kringlooplandbouw, minder emissie van milieubelastende stoffen en klimaatmitigatie;
  • Behoud en versterking van de biodiversiteit.

En aan ten minste één van de volgende twee thema’s:

  • Beter beheer van productierisico’s, klimaatadaptie, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
  • Verbetering van dierenwelzijn en volksgezondheid, of verbetering van de omgevingskwaliteit.

De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 29 april 2021 tot en met 10 juni 2021 (17:00 uur). De subsidie bedraagt de minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000. Er is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar gesteld binnen deze openstelling.

Neem bij interesse of voor meer informatie gerust contact op met één van onze adviseurs.