Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen op komst

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen binnenkort een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. 

Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt verandert in een rap tempo. Door digitalisering en globalisering komen er nieuwe banen bij, en andere verdwijnen juist. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen.

Voor wie?
Iedereen komt straks in aanmerking voor het STAP-budget, waarbij wel wordt gekeken of iemand niet al recht heeft op studiefinanciering of andere vormen van publieke financiering van onderwijs. Bovendien geldt dat als het totale budget al is uitgeput, nieuwe aanvragen die periode niet meer zullen worden toegekend. 

Wilt u meer informatie, of bent u voornemens gebruik te maken van deze regeling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.