NOW 2.0 van start: extra steun voor ondernemers

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, oftewel de NOW, is dit voorjaar in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers de lonen van het personeel kunnen doorbetalen.

Ook op momenten dat er nauwelijks werk ligt en de omzet is opgedroogd. De NOW 2.0-regeling kan worden aangevraagd bij het UWV.

Omzetverlies en ontslagen tegengaan

De eerste regeling liep tot juni, maar is nu verlengd tot 1 oktober. Vanaf vandaag kunnen bedrijven, met terugwerkende kracht, een aanvraag indienen. De overheid vergoedt tot 90 procent van de loonkosten, afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf. Bedrijven mogen pas NOW 2.0 aanvragen als ze minimaal 20 procent omzetverlies verwachten te lijden.

Het idee hierachter is dat bedrijven daardoor niemand ontslaan. In de eerste NOW-regeling kregen bedrijven die dat toch deden een boete. Ze moesten 150 procent van de loonsom van de ontslagen werknemer terugbetalen.

Dat wordt bij NOW 2.0 teruggebracht naar 100 procent. Oftewel, alleen de overheidssteun moet worden terugbetaald.

Bij- en omscholing

De kans bestaat dat bedrijven die gebruik willen maken van NOW 2.0 alsnog mensen gaan ontslaan uit bedrijfseconomisch motief. Maar dat is volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onontkoombaar in tijden van crisis.

“Ondernemers en werkenden moeten zich kunnen aanpassen aan de veranderende economische realiteit”, is de boodschap van de overheid. De minister dwingt bedrijven om bij- en omscholing aan te bieden aan werknemers. Op die manier moeten mensen sneller een nieuwe baan vinden, mochten ze ontslagen worden.

139.000 bedrijven

Voor de eerste NOW-regeling hadden zich ruim 148.000 bedrijven gemeld, laat het UWV weten. Uiteindelijk kregen ruim 139.000 bedrijven financiële steun.

Aanvragen voor de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-2) zijn mogelijk vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020.

Heb je vragen over de regelingen of hulp nodig bij het aanvragen, neem dan gerust contact met ons op.