Overname Boonstoppel Subsidie Advies B.V. door Vindsubsidies

Graag delen wij je mee dat Boonstoppel Subsidie Advies vanaf nu verder gaat als Vindsubsidies. ,,Vindsubsidies is de perfecte kandidaat om onze filosofie voort te zetten en deze, ten behoeve van de kwaliteit van de dienstverlening, verder uit te breiden. Voor onze klanten en medewerkers biedt deze stap op zowel professioneel als persoonlijk gebied in … lees meer

Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Het doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van mkb-ondernemingen met verduurzaming door enerzijds laagdrempelig inzicht te bieden in energiebesparing of CO2-reductie van de onderneming en/of wagenpark (advies), en anderzijds de ondernemer te helpen met concrete maatregelen, gericht op het uitvoeren van het advies. In aanmerking komen Nederlandse mkb-ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en eenmanszaken die … lees meer

MIT R&D samenwerkingsprojecten

Wanneer je met andere mkb’ers samen producten, productieprocessen of diensten ontwikkelt die nieuw zijn voor de stand der technologie, kan de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten interessant zijn. Het kabinet en de regio’s stellen in 2021 opnieuw budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen … lees meer

DHI (demonstratieprojecten, haalbaarheids-en investeringsvoorbereidingsstudies)

Met de versoepelingen van de COVID-19 maatregelen in meerdere landen in zicht door voortschrijdende vaccinaties, komt ook internationaal reizen steeds meer binnen handbereik. Dit maakt  het weer mogelijk om internationaal te ondernemen. Zo ondersteunt de subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) Nederlandse mkb’ers die voornemens zijn te internationaliseren. Ook in 2021 is deze weer … lees meer

POP3 Brabant per 29 april open

Ondernemers in Noord-Brabant die gezamenlijk willen werken aan de verduurzaming en innovatie van het Nederlandse platteland of in de agrifoodsector komen wellicht in aanmerking voor het vernieuwde programma POP3-Samenwerking in het kader van EIP agrofood. Van 29 april 2021 kunnen samenwerkingsverbanden met minimaal één landbouwer subsidie aanvragen binnen het POP3+ samenwerkingsprogramma. Na goedkeuring van de … lees meer

MOOI-regeling

Bij het halen van de gestelde doelen in het klimaatakkoord is een grote rol weggelegd voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Dit is een enorme uitdaging en vraagt om integrale systeemoplossingen die de inpasbaarheid en flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. De regeling MOOI-Systeemoplossingen Inpassing Grootschalige Opwekking Hernieuwbare Elektriciteit (MOOI-SIGOHE) moet interdisciplinaire samenwerking ondersteunen om … lees meer

Nieuwe openstelling DEI+

Vanaf 18 januari 2021 kunnen er weer aanvragen ingediend worden voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De subsidie is gericht op projecten die een maatschappelijke bijdrage leveren aan CO2-reductie, oplossingen voor de leveringszekerheid van energie en ruimtelijke knelpunten. De maximale subsidie per project in de DEI+ is € 9 miljoen voor het thema … lees meer

Binnenkort nieuwe openstelling noordelijke VIA subsidie

De subsidie Versneller Innovatieve Ambities (VIA 2021) wordt binnenkort weer opengesteld voor het indienen van aanvragen. De VIA-subsidie is gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of procedés en bedraagt maximaal € 100.000,-. Naar verwachting gaat de regeling half februari open. De subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen uit Drenthe, Friesland en Groningen. De … lees meer

Succes behaald met de MIT R&D subsidie

Boonstoppel is trotse subsidiepartner van Arkitech International B.V. Samen met KCS Cleanroom Systems B.V. heeft Arkitech subsidiesucces behaald met de MIT R&D subsidie voor de ontwikkeling van de Maritime CleanCabin (MCC), een contain/quarantaine module voor schepen. De ontwikkeling gaat veilig reizen met schepen tijdens de COVID-19-pandemie mogelijk maken. Sinds de uitbraak van het coronavirus heerst … lees meer

Update BIK-afdrachtsvermindering

Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren middels de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK is een fiscale stimuleringsregeling waarvoor het kabinet de komende twee jaar € 4 miljard voor heeft vrijgemaakt. Zo wil het kabinet bedrijven stimuleren om in deze recessie te blijven investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die niet eerder zijn gebruikt. De BIK geldt … lees meer

Goed voorbereid exporteren met de DHI-subsidie

Heb jij als MKB’er internationaliseringsplannen? Dan kan de subsidieregeling DHI zeer interessant zijn als je naar het buitenland wilt exporteren. De export heeft het door de coronacrisis logischerwijs zwaar te verduren. In de eerste helft van 2020 lag de uitvoer van goederen bijna € 23 miljard lager dan in het eerste halfjaar van 2019. Niet … lees meer

Prinsjesdag special 2020

Het nieuwe werkjaar van de regering is begonnen. Minister Hoekstra van Financiën heeft afgelopen dinsdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierbij geven wij een overzicht van het meest opvallende subsidie gerelateerde nieuws dat opgemaakt kan worden uit de aangeboden stukken. Wijzigingen WBSO Het kabinet wil investeringen in R&D ondanks … lees meer

Boonstoppel bestaat 15 jaar!

Deze zomer bestaat Boonstoppel 15 jaar en daar zijn we trots op! Boonstoppel Subsidie Advies is al sinds 2005 jouw professionele partner in subsidies. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, maar met een sterk persoonlijk karakter. We werken liever niet voor de klant, maar mét de klant. We groeien als Boonstoppel Subsidie Advies hard. Niet enkel in mooie … lees meer

Samenwerking Los & Stigter

Boonstoppel Subsidie Advies B.V. en Octrooibureau Los & Stigter hebben de samenwerking middels een informatieve en gezellige Meet & Greet gestart. De complementaire dienstverlening van onze kantoren maakt dat wij onze relaties extra advies en diensten aan kunnen bieden Over Los & Stiger Octrooibureau Los & Stigter is opgericht in 1910 te Amsterdam, hetzelfde jaar waarin … lees meer

Nieuwe openstelling MKB !dee

Vanaf 20 oktober 2020 kunnen mkb’ers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling MKB !dee. Met de regeling wil de overheid MKB-ondernemingen stimuleren om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden. De subsidie is echter geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten op het gebied van scholing en ontwikkeling van … lees meer

Voucherregeling ondernemerschap Flevoland

Wil jij jouw bedrijf laten groeien en ben je mkb-ondernemer uit Flevoland? Met de voucherregeling van Flevoland ontvang je 50% van je investering terug in de vorm van een eenmalige voucher. De voucherregeling biedt kansen om je bedrijf verder te ontwikkelen, je activiteiten uit te breiden en de volgende stap te zetten.  De vouchers dekken … lees meer

Vraag nu subsidie aan voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats hebben aangeboden in het studiejaar 2019/2020 kunnen deze zomer (tot uiterlijk 16 september 2020) subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van een deelnemer, leerling of student. Eerder was het al mogelijk om een voorschot op de subsidie aan te vragen vanwege het coronavirus.  De subsidieregeling heeft … lees meer

NOW 2.0 van start: extra steun voor ondernemers

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, oftewel de NOW, is dit voorjaar in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers de lonen van het personeel kunnen doorbetalen. Ook op momenten dat er nauwelijks werk ligt en de omzet is opgedroogd. De NOW 2.0-regeling kan worden aangevraagd bij het UWV. Omzetverlies en ontslagen tegengaan … lees meer

Nieuwe subsidieregeling innovatie en verduurzaming stallen

In de veehouderij zorgt uitstoot van bepaalde stoffen uit stallen, zoals ammoniak en fijnstof, voor negatieve effecten op de volksgezondheid, milieu- en natuurkwaliteit en het klimaat. Daarom heeft het kabinet een nieuwe tweezijdige subsidieregeling gepubliceerd met als doel de ontwikkeling en de uitrol van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen te stimuleren. De subsidie zal zich enerzijds … lees meer

Nieuwe funding tool matcht Nederlandse ondernemers en Europese investeerders

Om innovatieve bedrijven en investeerders bij elkaar te brengen, heeft onze Europese businesspartner Inspiralia een intelligente funding tool ontwikkeld. Deze tool matcht Nederlandse ondernemers en Europese investeerders door middel van algoritmen. Startups, Scaleups en Mkb-ondernemingen met een innovatief concept en de ambitie om dit concept op te schalen en Europees uit te rollen, worden door … lees meer

TOGS COVID-19 & NOW regeling

In Nederland worden veel bedrijven getroffen door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Jullie zullen vast al wel gehoord hebben van de TOGS COVID-19 (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren). Via deze regeling kunnen ondernemingen van sectoren die het meest geraakt zijn door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus en schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten … lees meer

MOOI-regeling voor klimaatinnovatie

De CO2 uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) moet samenwerkende partijen ondersteunen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. De MOOI-regeling draagt hieraan bij door integrale innovatieve oplossingen voor de volgende 4 thema’s te stimuleren: Wind op … lees meer

Exner: “TechniShow Innovation Award versnelt marktbekendheid innovatie”

Exner Ingenieurstechniek in Druten is al enkele jaren een zeer gewaardeerde klant van Boonstoppel. In 2016 wonnen zij met het in eigen beheer ontwikkelde innovatieve Instant Robot Programming System (IPRS) zowel de zilveren TechniShow Award als de Made in Holland prijs. Met deze innovatie werd het mogelijk een hoogwaardige productie-flexibiliteit te realiseren middels geautomatiseerde, zelfprogrammerende … lees meer

Noordelijke provincies kondigen innovatiesubsidies aan

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft alvast een ‘sneak preview’ gepubliceerd over de in 2020 aan te vragen innovatiesubsidies. Zo wordt vanaf 1 april de subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) voor het innovatieve mkb uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen opengesteld. Er kunnen weer aanvragen worden ingediend voor subsidie-instrumenten vanuit het Economic Board Groningen, de … lees meer

Succes voor eCONOwind met MIT R&D-subsidie en Maritime Innovation Awards 2019

Boonstoppel Subsidie Advies is sinds afgelopen jaar de vaste subsidiepartner van de innovatieve startup eCONOwind B.V. eCONOwind heeft in december subsidiesucces behaald met de MIT R&D subsidie. Samen met samenwerkingspartner eL-Tec Elektrotechnologie B.V. gaat de startup zich komend jaar focussen op innovatieve energievoorziening op basis van wind ten behoeve van de scheepvaart. Met de innovatie … lees meer

StartupLeap, Build your startup, anywhere anytime!

Goed nieuws! We zijn een partnerschap aangegaan met de beste startups-incubators in Nederland en samen hebben we het eerste 10 weken gratis online programma gelanceerd! Voor u om uw startup te bouwen, altijd en overal. Het programma bevat 10 lezingen van succesvolle oprichters en 10 sessies met mentoren. Je leert over de essenties van startup-ondernemerschap … lees meer

SLIM-regeling

Investeert jouw organisatie in leren en ontwikkelen van de medewerkers of word je als consultant, bedrijfscoach of HR-adviseur door organisaties ingehuurd om je met leren en ontwikkelen bezig te houden? Dan is de nieuwe SLIM-regeling iets voor jou! SLIM-regeling gepubliceerd De in december door ons aangekondigde SLIM-regeling is gepubliceerd. De SLIM-regeling, oftewel Stimuleringsregeling voor leren en … lees meer

Internationaliserings-subsidiesucces voor Liquido d’Oro

Sinds kort is Boonstoppel als subsidiepartner betrokken bij Liquido d’Oro uit het Utrechtse Driebergen-Rijsenburg. Liquido d’Oro is expert op het gebied van de ontwikkeling, productie en export van natuurlijke en duurzame olijfolieproducten, sausjes en dressings. Speciaal voor hun natuurlijke producten hebben zij speciale duurzame miniverpakkingen ontwikkeld: dosettes. De producten van Liquido d’Oro hebben de interesse … lees meer

ISDE-subsidie op pelletkachels en biomassaketels verdwijnt

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) biedt huishoudens en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming in de aanschaf van duurzame kleinschalige warmteopties zoals zonneboilers en warmtepompen. Met ingang van 1 januari 2020 krijgen huishoudens en kleine bedrijven echter geen ISDE-subsidie meer bij de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel. De apparaten stoten weliswaar minder CO2 uit dan … lees meer

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Daarom kunnen … lees meer

Gesubsidieerde coaching en advisering bij export, bedrijfsgroei en interne bedrijfsvoering via Brilliant Work

Veel ondernemers lopen aan tegen vraagstukken op het gebied van strategie, uitbreiding naar het buitenland, het motiveren van personeel en omzetgroei. Bij dergelijke vraagstukken kan het bedrijfscoachings- en adviesbureau Brilliant Work ondersteuning bieden. Op een groot deel van de adviesdiensten is subsidie te verkrijgen, waardoor de dienstverlening voor bedrijven vaak ‘’gratis’’ is. Het betreft voornamelijk … lees meer

Verhuur van je dak voor plaatsing Zon-PV-installatie is niet risicovrij

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een van de populairste subsidieregelingen wanneer het gaat om de productie van hernieuwbare energie in Nederland. Ondernemers doen ook graag een beroep op deze regeling, wanneer zij een Zon-PV-installatie willen laten plaatsen op het dak van hun bedrijf. Omdat deze installaties erg duur zijn, kiezen ondernemers ervoor om hun … lees meer

De Groeiversneller Zon

Voor bedrijven uit de provincie Gelderland met een SDE+ beschikking is het nu mogelijk om de Groeiversneller Zon aan te vragen. Met de Groeiversneller Zon van Oost NL kunnen bedrijven of instellingen een voucher ontvangen voor de inhuur van advies voor het verzilveren van de SDE+ beschikking. De omvang van een voucher Zon dekt 50% … lees meer

Brabant gaat aanschaf en gebruik van e-deelauto’s stimuleren

De provincie Noord-Brabant gaat subsidie verstrekken voor projecten gericht op het stimuleren van de aanschaf of het gebruik van e-deelauto’s. Doel Met de Subsidieregeling energie Noord-Brabant wil de provincie Noord-Brabant een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, oftewel de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het gebruik van duurzame … lees meer

Najaarsronde SDE+ open van 29 oktober tot en met 14 november

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de openstelling van de najaarsronde 2019 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). In zijn brief gaat de minister ook in op de stand van zaken van de beoordeling van de aanvragen uit de voorjaarsronde 2019 en blikt hij ook … lees meer

Subsidie gerelateerde maatregelen uit het Klimaatakkoord

Het kabinet heeft een voorstel voor een Klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin worden de voorgenomen maatregelen opgesomd waarmee Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen dient uit te stoten ten opzichte van 1990. Enkele maatregelen hebben effect op bestaande subsidieregelingen of er komen juist nieuwe subsidieregelingen uit voort. De meeste maatregelen en subsidieregelingen dienen nog verder te worden … lees meer

KEI Subsidie

Kei staat voor kennis en innovatie. Ontvang subsidie voor het borgen van nieuwe kennis binnen jouw organisatie. Ook de KEI subsidie bestaat uit 3 onderdelen: Detachering, plaatsen van personeel en promovendus. De deadline voor het aanvragen van deze subsidie is 31 december 2019. KEI detacheren. Plaats een medewerker van een andere MKB-onderneming, grote onderneming of kennisinstelling … lees meer

VIA Subsidie

De VIA subsidie staat voor Versneller Innovatieve Ambities. Deze subsidie bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: Ontwikkelingsprojecten, Softwareprojecten en Organisatie-innovatie. De deadline voor het aanvragen van deze projecten is 31 december 2019. VIA ontwikkelingsprojecten Ontvang tot 100.000 euro subsidie voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. De innovatie is iets dat nog niet bestaat of dat nieuw … lees meer

MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2019

Als mkb’er kun je namens een samenwerkingsverband (twee of meer losstaande mkb-ondernemingen) een aanvraag indienen voor een onderzoeks- en ontwikkelproject. Dit project dient kansrijk en innovatief te zijn én levert daarnaast omzet op voor Noord-Nederland. Voor wie? De voorwaarden waaraan je moet voldoen om een MIT R&D subsidie aan te kunnen vragen zijn: 1. Je bent … lees meer

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen op komst

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen binnenkort een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen.  Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter … lees meer

WBSO positief geëvalueerd

Onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Dialogic heeft in samenwerking met APE Public Economics en United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) de doeltreffendheid van de WBSO onderzocht. Uit het onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de WBSO aantoonbaar het aantal innovatieactiviteiten binnen het Nederlandse bedrijfsleven stimuleert en daardoor het … lees meer

Nieuwe subsidieoproep ‘Nationale Sportinnovatorprijs 2019 – Van Prestatie naar plezier’

ZonMW heeft een nieuwe oproep binnen het programma Sportinnovator gepubliceerd. Met de Sportinnovatorprijs 2019 kan een subsidie van maximaal € 50.000,- worden ontvangen op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen of werkwijzen. Deze ontwikkelingen moeten bijdragen aan een positieve sportcultuur op sportverenigingen, gericht op ouders van jeugd tot en met 12 jaar. Daarmee wil men … lees meer

Boonstoppel realiseert subsidie voor innovatief deelfietsplatform

Sinds vorig jaar is Boonstoppel als subsidiepartner betrokken bij The Bikevertising Company B.V., een Amsterdamse startup die middels een deelfietsplatform in combinatie met een slimme app de bereikbaarheid van steden verbetert. Toen afgelopen zomer de provincie Utrecht een subsidieregeling aankondigde voor het verbeteren van Last-Mile fietsvoorzieningen bij bedrijventerreinen in de provincie bleek dit dan ook … lees meer

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers

Vanaf 8 april 2019 is het weer mogelijk voor bedrijven en instellingen om subsidie aan te vragen om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe (HR-)adviseur. Regeling Met de subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen van het Europees Sociaal Fonds … lees meer

De populaire SDE+ subsidieregeling is weer aangekondigd voor het voorjaar van 2019.

De SDE+ is een meerjarige subsidie voor het opwekken van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld via zon, wind of biomassa. Aanvragen voor de SDE+ kunnen vanaf 12 maart tot en met 4 april worden ingediend. Voor deze ronde is een budget beschikbaar van € 5 miljard. Veruit de meeste projecten die gesubsidieerd worden met SDE+ zijn projecten … lees meer

Subsidie voor het Zuid-Nederlandse mkb voor grensoverschrijdende projecten

Mkb’ers uit de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland kunnen sinds 15 februari weer een aanvraag indienen voor grensoverschrijdende innovatieprojecten binnen het CrossRoads2 programma. Het programma kent twee projectvormen: haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten. Middels een haalbaarheidsstudie kun je subsidie ontvangen op het door een Vlaamse deskundige laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Binnen de haalbaarheidsstudie worden de technische … lees meer

Programma innovatief en duurzaam MKB Groningen opnieuw open

Doel Het doel van het programma is het initiëren en faciliteren van innovatieve en duurzame projecten van het Gronings mkb. Kleine en middelgrote Groningse ondernemingen, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling, komen in aanmerking voor subsidie. Subsidiabele kosten 1. Investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting (investeringen die worden geactiveerd op de balans van de onderneming); 2. Investeringen … lees meer

Expivi winnaar Accenture Innovation Awards 2018 thema Living & Working

Vanuit Boonstoppel Subsidie Advies zijn wij trots op onze award-winnende klanten. Zo ook op Expivi, die tijdens de Accenture Innovation Awards 2018  als winnaar uit de bus gekomen is bij het thema Living & Working. Expivi is een Eindhovense startup die met 3D en augmented reality het configureren van allerlei producten in webshops naar een nieuw niveau … lees meer

Brilliant Work helpt met gesubsidieerde export, Brexit en bedrijfsvoeringsvraagstukken

Brilliant Work en Boonstoppel hebben de handen ineen geslagen om samen ondernemers te helpen. Brilliant doet dit d.m.v. coaching en advies over zaken als bedrijfsgroei, internationaal ondernemen, Brexit, evenals het verbeteren van de interne bedrijfsgroei en aansturing van de medewerkers. Aangezien bijna alle trajecten van Brilliant Work gesubsidieerd zijn door de overheid of provincie, is … lees meer

Boonstoppel verlengt samenwerking met Zorginnovatie.nl

Boonstoppel Subsidie Advies en ZorgInnovatie hebben besloten om hun succesvolle samenwerking te verlengen. Hiermee blijft Boonstoppel als partner van Zorginnovatie.nl betrokken bij het versnellen van innovaties binnen de zorg en welzijn. “Ik ben verheugd dat het partnership wordt verlengd. In de afgelopen twee jaar heb ik gezien dat beide partijen profijt hebben van de samenwerking … lees meer

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org