MOOI-regeling voor klimaatinnovatie

De CO2 uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) moet samenwerkende partijen ondersteunen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. De MOOI-regeling draagt hieraan bij door integrale innovatieve oplossingen voor de volgende 4 thema’s te stimuleren: Wind op … lees meer

Exner: “TechniShow Innovation Award versnelt marktbekendheid innovatie”

Exner Ingenieurstechniek in Druten is al enkele jaren een zeer gewaardeerde klant van Boonstoppel. In 2016 wonnen zij met het in eigen beheer ontwikkelde innovatieve Instant Robot Programming System (IPRS) zowel de zilveren TechniShow Award als de Made in Holland prijs. Met deze innovatie werd het mogelijk een hoogwaardige productie-flexibiliteit te realiseren middels geautomatiseerde, zelfprogrammerende … lees meer

Noordelijke provincies kondigen innovatiesubsidies aan

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft alvast een ‘sneak preview’ gepubliceerd over de in 2020 aan te vragen innovatiesubsidies. Zo wordt vanaf 1 april de subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) voor het innovatieve mkb uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen opengesteld. Er kunnen weer aanvragen worden ingediend voor subsidie-instrumenten vanuit het Economic Board Groningen, de … lees meer

Succes voor eCONOwind met MIT R&D-subsidie en Maritime Innovation Awards 2019

Boonstoppel Subsidie Advies is sinds afgelopen jaar de vaste subsidiepartner van de innovatieve startup eCONOwind B.V. eCONOwind heeft in december subsidiesucces behaald met de MIT R&D subsidie. Samen met samenwerkingspartner eL-Tec Elektrotechnologie B.V. gaat de startup zich komend jaar focussen op innovatieve energievoorziening op basis van wind ten behoeve van de scheepvaart. Met de innovatie … lees meer

StartupLeap, Build your startup, anywhere anytime!

Goed nieuws! We zijn een partnerschap aangegaan met de beste startups-incubators in Nederland en samen hebben we het eerste 10 weken gratis online programma gelanceerd! Voor u om uw startup te bouwen, altijd en overal. Het programma bevat 10 lezingen van succesvolle oprichters en 10 sessies met mentoren. Je leert over de essenties van startup-ondernemerschap … lees meer

SLIM-regeling

Investeert jouw organisatie in leren en ontwikkelen van de medewerkers of word je als consultant, bedrijfscoach of HR-adviseur door organisaties ingehuurd om je met leren en ontwikkelen bezig te houden? Dan is de nieuwe SLIM-regeling iets voor jou! SLIM-regeling gepubliceerd De in december door ons aangekondigde SLIM-regeling is gepubliceerd. De SLIM-regeling, oftewel Stimuleringsregeling voor leren en … lees meer

Internationaliserings-subsidiesucces voor Liquido d’Oro

Sinds kort is Boonstoppel als subsidiepartner betrokken bij Liquido d’Oro uit het Utrechtse Driebergen-Rijsenburg. Liquido d’Oro is expert op het gebied van de ontwikkeling, productie en export van natuurlijke en duurzame olijfolieproducten, sausjes en dressings. Speciaal voor hun natuurlijke producten hebben zij speciale duurzame miniverpakkingen ontwikkeld: dosettes. De producten van Liquido d’Oro hebben de interesse … lees meer

ISDE-subsidie op pelletkachels en biomassaketels verdwijnt

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) biedt huishoudens en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming in de aanschaf van duurzame kleinschalige warmteopties zoals zonneboilers en warmtepompen. Met ingang van 1 januari 2020 krijgen huishoudens en kleine bedrijven echter geen ISDE-subsidie meer bij de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel. De apparaten stoten weliswaar minder CO2 uit dan … lees meer

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Daarom kunnen … lees meer

Gesubsidieerde coaching en advisering bij export, bedrijfsgroei en interne bedrijfsvoering via Brilliant Work

Veel ondernemers lopen aan tegen vraagstukken op het gebied van strategie, uitbreiding naar het buitenland, het motiveren van personeel en omzetgroei. Bij dergelijke vraagstukken kan het bedrijfscoachings- en adviesbureau Brilliant Work ondersteuning bieden. Op een groot deel van de adviesdiensten is subsidie te verkrijgen, waardoor de dienstverlening voor bedrijven vaak ‘’gratis’’ is. Het betreft voornamelijk … lees meer

Verhuur van je dak voor plaatsing Zon-PV-installatie is niet risicovrij

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een van de populairste subsidieregelingen wanneer het gaat om de productie van hernieuwbare energie in Nederland. Ondernemers doen ook graag een beroep op deze regeling, wanneer zij een Zon-PV-installatie willen laten plaatsen op het dak van hun bedrijf. Omdat deze installaties erg duur zijn, kiezen ondernemers ervoor om hun … lees meer

De Groeiversneller Zon

Voor bedrijven uit de provincie Gelderland met een SDE+ beschikking is het nu mogelijk om de Groeiversneller Zon aan te vragen. Met de Groeiversneller Zon van Oost NL kunnen bedrijven of instellingen een voucher ontvangen voor de inhuur van advies voor het verzilveren van de SDE+ beschikking. De omvang van een voucher Zon dekt 50% … lees meer

Brabant gaat aanschaf en gebruik van e-deelauto’s stimuleren

De provincie Noord-Brabant gaat subsidie verstrekken voor projecten gericht op het stimuleren van de aanschaf of het gebruik van e-deelauto’s. Doel Met de Subsidieregeling energie Noord-Brabant wil de provincie Noord-Brabant een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, oftewel de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het gebruik van duurzame … lees meer

Najaarsronde SDE+ open van 29 oktober tot en met 14 november

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de openstelling van de najaarsronde 2019 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). In zijn brief gaat de minister ook in op de stand van zaken van de beoordeling van de aanvragen uit de voorjaarsronde 2019 en blikt hij ook … lees meer

Subsidie gerelateerde maatregelen uit het Klimaatakkoord

Het kabinet heeft een voorstel voor een Klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin worden de voorgenomen maatregelen opgesomd waarmee Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen dient uit te stoten ten opzichte van 1990. Enkele maatregelen hebben effect op bestaande subsidieregelingen of er komen juist nieuwe subsidieregelingen uit voort. De meeste maatregelen en subsidieregelingen dienen nog verder te worden … lees meer

KEI Subsidie

Kei staat voor kennis en innovatie. Ontvang subsidie voor het borgen van nieuwe kennis binnen jouw organisatie. Ook de KEI subsidie bestaat uit 3 onderdelen: Detachering, plaatsen van personeel en promovendus. De deadline voor het aanvragen van deze subsidie is 31 december 2019. KEI detacheren. Plaats een medewerker van een andere MKB-onderneming, grote onderneming of kennisinstelling … lees meer

VIA Subsidie

De VIA subsidie staat voor Versneller Innovatieve Ambities. Deze subsidie bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: Ontwikkelingsprojecten, Softwareprojecten en Organisatie-innovatie. De deadline voor het aanvragen van deze projecten is 31 december 2019. VIA ontwikkelingsprojecten Ontvang tot 100.000 euro subsidie voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. De innovatie is iets dat nog niet bestaat of dat nieuw … lees meer

MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2019

Als mkb’er kun je namens een samenwerkingsverband (twee of meer losstaande mkb-ondernemingen) een aanvraag indienen voor een onderzoeks- en ontwikkelproject. Dit project dient kansrijk en innovatief te zijn én levert daarnaast omzet op voor Noord-Nederland. Voor wie? De voorwaarden waaraan je moet voldoen om een MIT R&D subsidie aan te kunnen vragen zijn: 1. Je bent … lees meer

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen op komst

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen binnenkort een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen.  Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter … lees meer

WBSO positief geëvalueerd

Onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Dialogic heeft in samenwerking met APE Public Economics en United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) de doeltreffendheid van de WBSO onderzocht. Uit het onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de WBSO aantoonbaar het aantal innovatieactiviteiten binnen het Nederlandse bedrijfsleven stimuleert en daardoor het … lees meer

Nieuwe subsidieoproep ‘Nationale Sportinnovatorprijs 2019 – Van Prestatie naar plezier’

ZonMW heeft een nieuwe oproep binnen het programma Sportinnovator gepubliceerd. Met de Sportinnovatorprijs 2019 kan een subsidie van maximaal € 50.000,- worden ontvangen op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen of werkwijzen. Deze ontwikkelingen moeten bijdragen aan een positieve sportcultuur op sportverenigingen, gericht op ouders van jeugd tot en met 12 jaar. Daarmee wil men … lees meer

Boonstoppel realiseert subsidie voor innovatief deelfietsplatform

Sinds vorig jaar is Boonstoppel als subsidiepartner betrokken bij The Bikevertising Company B.V., een Amsterdamse startup die middels een deelfietsplatform in combinatie met een slimme app de bereikbaarheid van steden verbetert. Toen afgelopen zomer de provincie Utrecht een subsidieregeling aankondigde voor het verbeteren van Last-Mile fietsvoorzieningen bij bedrijventerreinen in de provincie bleek dit dan ook … lees meer

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers

Vanaf 8 april 2019 is het weer mogelijk voor bedrijven en instellingen om subsidie aan te vragen om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe (HR-)adviseur. Regeling Met de subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen van het Europees Sociaal Fonds … lees meer

De populaire SDE+ subsidieregeling is weer aangekondigd voor het voorjaar van 2019.

De SDE+ is een meerjarige subsidie voor het opwekken van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld via zon, wind of biomassa. Aanvragen voor de SDE+ kunnen vanaf 12 maart tot en met 4 april worden ingediend. Voor deze ronde is een budget beschikbaar van € 5 miljard. Veruit de meeste projecten die gesubsidieerd worden met SDE+ zijn projecten … lees meer

Subsidie voor het Zuid-Nederlandse mkb voor grensoverschrijdende projecten

Mkb’ers uit de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland kunnen sinds 15 februari weer een aanvraag indienen voor grensoverschrijdende innovatieprojecten binnen het CrossRoads2 programma. Het programma kent twee projectvormen: haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten. Middels een haalbaarheidsstudie kun je subsidie ontvangen op het door een Vlaamse deskundige laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Binnen de haalbaarheidsstudie worden de technische … lees meer

Programma innovatief en duurzaam MKB Groningen opnieuw open

Doel Het doel van het programma is het initiëren en faciliteren van innovatieve en duurzame projecten van het Gronings mkb. Kleine en middelgrote Groningse ondernemingen, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling, komen in aanmerking voor subsidie. Subsidiabele kosten 1. Investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting (investeringen die worden geactiveerd op de balans van de onderneming); 2. Investeringen … lees meer

Expivi winnaar Accenture Innovation Awards 2018 thema Living & Working

Vanuit Boonstoppel Subsidie Advies zijn wij trots op onze award-winnende klanten. Zo ook op Expivi, die tijdens de Accenture Innovation Awards 2018  als winnaar uit de bus gekomen is bij het thema Living & Working. Expivi is een Eindhovense startup die met 3D en augmented reality het configureren van allerlei producten in webshops naar een nieuw niveau … lees meer

Brilliant Work helpt met gesubsidieerde export, Brexit en bedrijfsvoeringsvraagstukken

Brilliant Work en Boonstoppel hebben de handen ineen geslagen om samen ondernemers te helpen. Brilliant doet dit d.m.v. coaching en advies over zaken als bedrijfsgroei, internationaal ondernemen, Brexit, evenals het verbeteren van de interne bedrijfsgroei en aansturing van de medewerkers. Aangezien bijna alle trajecten van Brilliant Work gesubsidieerd zijn door de overheid of provincie, is … lees meer

Boonstoppel verlengt samenwerking met Zorginnovatie.nl

Boonstoppel Subsidie Advies en ZorgInnovatie hebben besloten om hun succesvolle samenwerking te verlengen. Hiermee blijft Boonstoppel als partner van Zorginnovatie.nl betrokken bij het versnellen van innovaties binnen de zorg en welzijn. “Ik ben verheugd dat het partnership wordt verlengd. In de afgelopen twee jaar heb ik gezien dat beide partijen profijt hebben van de samenwerking … lees meer

Mededeling realisaties WBSO 2018

Binnenkort is het weer zover: voor 31 maart moet de mededeling over WBSO jaar 2018 zijn gedaan. Voor aanvragers die al jaren WBSO aanvragen is dat wellicht gesneden koek. Desalniettemin is het niet verstandig om te licht te denken over de mededeling. De mededeling is namelijk dé kans om het vorige WBSO jaar correct af … lees meer

Op 15 januari opent de eerste aanvraagronde van 2019 van de DHI-regeling

De DHI-regeling is bedoeld om de Nederlandse mkb’ers te stimuleren in hun ambities om internationaal te gaan ondernemen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De regeling ondersteunt in het verrichten van onderzoek naar export/investeringsmogelijkheden in het doelland. Daarnaast ondersteunt de regeling ook in het demonsteren van exportproducten of technologieën in het doelland. Een belangrijke wijziging ten … lees meer

Een duurzaam 2019

Heb je ideeën om met je bedrijf in 2019 duurzaam te investeren of een bijdrage te leveren aan CO2-reductie en een vermindering van aardgasverbruik? Dan kan er gerekend worden op een financiële bijdrage van de overheid. In 2019 zijn via verschillende subsidieregelingen en fiscale stimuleringsregelingen honderden miljoenen euro`s beschikbaar voor zowel kleinere energievriendelijke investeringen als … lees meer

Groene schoolpleinen provincie Gelderland!

Een groene schoolomgeving stimuleert kinderen om te bewegen, verbeterd de leerprestaties, maakt kinderen socialer en stimuleert de motorische ontwikkeling. Dus kent, of bent u iemand die werkt op een basisschool of in het voortgezet onderwijs en wilt u aan de slag om het schoolplein groen te maken? Vanaf 1 december 2018 kunnen scholen hiervoor bij … lees meer

Voucherregeling MKB Fryslân gaat opnieuw open in 2019

De Friese Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Voucherregeling MKB Fryslân in 2019 opnieuw open te stellen en hiervoor € 900.000 uit te trekken. Doel De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb ondernemers in provincie Fryslân, waarbij de effecten van het te subsidiëren project direct neerslaan in provincie … lees meer

Scholingsvouchers boost voor technische arbeidsmarkt Overijssel

Voor Overijsselaars die zich verder willen ontwikkelen in de techniek zijn er vanaf 26 november scholingsvouchers beschikbaar. Doel Veel technische bedrijven hebben moeite om personeel te vinden en moeten opdrachten laten lopen. Om meer mensen op te leiden voor een functie in de techniek zijn er 470 scholingsvouchers beschikbaar. Ook aanstaande technische docenten kunnen gebruik … lees meer

Subsidieregeling praktijkleren gehandhaafd tot 2023

De Subsidieregeling praktijkleren blijft in ieder geval tot 2023 gehandhaafd. De Tweede Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling van OCW ingestemd met een motie van de VVD die ervoor zorgt dat de regeling zal worden voortgezet. Leer-werkbanen VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de afgelopen periode samen met aangesloten branches intensief gelobbyd voor behoud van de subsidieregeling praktijkleren … lees meer

Nederlands mkb laat Brexit-subsidie massaal links liggen

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) blijkt tot nu toe nauwelijks aanspraak te maken op de Brexit-vouchers. Dat meldt het Algemeen Dagblad (AD). Met de sinds dit voorjaar aangeboden Brexit-vouchers wil het kabinet mkb-ondernemers stimuleren om alternatieve markten te identificeren en de gevolgen van de Brexit voor hun onderneming in kaart te brengen. De vouchers … lees meer

Wijziging en nieuwe openstelling regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw

De regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw betreft een subsidie waarmee glastuinbouwers, en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, kunnen investeren in energie-efficiëntie. Voor deze regeling is er een budget van € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld. Met de regeling die tot nu toe bekend stond onder de naam “Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw” wordt energiebesparing en CO2-emissiereductie in de glastuinbouw aangejaagd. … lees meer

weMaron wint MKB Innovatie Top 100 publieksprijs 2018

Van de 100 meest innovatieve MKB-ers van 2018, welke jaarlijks door een opgericht innovatieplatform van de KVK worden verkozen, is Bob de Bot van weMaron het meest geliefd bij het publiek. Met een ruime meerderheid in stemmen heeft weMaron de MKB Innovatie Top 100 publieksprijs 2018 gewonnen die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. … lees meer

Prinsjesdag 2018

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet op Prinsjesdag traditiegetrouw zijn plannen voor 2019 gepresenteerd. De belangrijkste ontwikkelingen met de betreffende kosten staan in het Belastingplan en de Miljoenennota 2019. Hierin staan ook alle wijzigingen omtrent het subsidie- en financieringslandschap. Maar wat is er zoal veranderd? Innovatie WBSO De WBSO ondersteuningspercentages en schijven in 2019 blijven gelijk … lees meer

Nieuwe openstelling Duurzame inzetbaarheid

Vanaf 12 november 2018 is het weer mogelijk voor bedrijven en instellingen om subsidie aan te vragen om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe (HR-)adviseur. Regeling Met de subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen van het Europees Sociaal Fonds … lees meer

Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing Overijssel

Van 1 augustus tot 17 september 2018 is de subsidieregeling Hernieuwbare energie en energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Deze regeling is gekoppeld aan de Energie Investeringsaftrek (EIA). Wanneer je al gebruik maakt van de EIA kom je dus ook nog voor de provinciale energiesubsidie in aanmerking. Het doel van deze subsidie is om duurzame energie in … lees meer

Subsidie voor innovatieve wateroplossingen (WWSD)

De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) biedt mogelijkheden voor een vernieuwende technologie, methodologie of innovatieve prototypes op watergebied. Het doel van deze regeling is het stimuleren van de inzet van vernieuwende Nederlandse kennis en kunde ten behoeve van waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s en toeleverende systemen in het buitenland. De subsidieregeling WWSD … lees meer

Aftrekpercentage Energie-investeringsaftrek (EIA) mogelijk omlaag in 2019

Het kabinet is van plan om het aftrekpercentage Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2019 te verlagen van 54,5% naar 45%. De effectiviteit van de EIA wordt jaarlijks geëvalueerd. Uit het recente evaluatierapport kwam naar voren dat de regeling ondernemers voldoende stimuleert om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. Wel bleek het aftrekpercentage slechts in beperkte mate bepalend voor … lees meer

Meer subsidiemogelijkheden voor noordelijke mkb’ers

Goed nieuws voor innovatieve mkb-ondernemers uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen: de huidige VIA-regeling wordt vervangen door een sterk versoepelde variant op de regeling – de VIA 2018 plus. Mkb’ers uit de drie noordelijke provincies konden met de subsidieregeling ‘Versneller Innovatieve Ambities 2018 (VIA2018)’ tot € 100.000 subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een … lees meer

subsidieregeling circulaire economie Fryslân 2017-2018

In de circulaire economie zijn afvalstoffen de basis voor een nieuw product, dat uiteindelijk weer als afval voor een volgend product te gebruiken is. Deze groene kringloop wil de provincie Fryslân de komende tijd als speerpunt gebruiken om de regionale economie te ondersteunen en te vernieuwen. Daarom hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland … lees meer

Minder bedrijven maken gebruik van WBSO

Er zijn minder bedrijven gebruik gaan maken van de WBSO. Dit blijkt uit de jaarrapportage ‘Focus op research and development – de WBSO in 2017’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2017 kregen in totaal 21.265 Nederlandse bedrijven – waarvan 97% mkb’ers – een WBSO-toekenning (gezamenlijk voordeel van zo’n € 1,2 miljard). … lees meer

SDE+ najaar openstelling 2018

Vanaf 2 oktober 2018 wordt de najaarsronde SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) geopend. De SDE+ is een exploitatiesubsidie die gedurende maximaal 15 jaar het verschil tussen de kostprijs van groene en grijze energie vergoedt. Deze subsidie kent meerdere categorieën, waarvan de categorie zon-pv (zonnepanelen) de meest aangevraagde is. Net zoals de voorjaarsronde is het budget voor … lees meer

Subsidie voor energiebesparing en duurzame energie bij zorginstellingen

Deze regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie te stimuleren bij zorginstellingen. De regeling heeft een tijdelijk karakter. Voor 2018 is een budget van € 4,7 miljoen beschikbaar.  Op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt aan een zorginstelling voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of het opwekken van … lees meer

Voucherregeling ondernemerschap Flevoland open voor aanvragen

Het doel van de regeling is het ondersteunen en versterken van ondernemerschap van het midden- en kleinbedrijf (mkb) met de potentie en de ambitie om te groeien in Flevoland. Vanuit de regeling kunnen vouchers worden verstrekt die ondernemers een financiële tegemoetkoming bieden bij het inschakelen van externe deskundigheid bij het vertalen van de groeiambitie in … lees meer

Subsidie (MIT) voor innovatieve midden- en kleinbedrijven

Vanaf aanstaande maandag 2 juli hebben innovatieve mkb’ers weer de mogelijkheid om een MIT-subsidieaanvraag in te dienen voor de financiering van een R&D-samenwerkingsproject. Het doel van de MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. De MIT-regeling heeft betrekking op alle stadia van innovatieprojecten binnen de topsectoren Agri … lees meer

Vacature: (Junior) Consultant

Wil jij een bijdrage leveren aan technologische innovatie en daardoor de toekomst van morgen bepalen? Ben je geïnteresseerd in nieuwe trends en technische ontwikkelingen die de wereld duurzamer, veiliger en slimmer maken? Dan ben jij wellicht onze nieuwe (Junior) Consultant!! In deze startersfunctie bij Boonstoppel ga je werken voor innovatieve technologiebedrijven die werkzaam zijn in … lees meer

Openstelling subsidieregeling praktijkleren 2 juni

Het doel van de subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen kunnen hiervoor tot € 2.700,- per leerling aan subsidie ontvangen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, … lees meer

Wijziging Duurzame inzetbaarheid: nieuwe aanvraagtijdvakken

De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gewijzigd in verband met nieuwe aanvraagtijdvakken voor duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen. De wijziging bevat de volgende nieuwe aanvraagtijdvakken en bijbehorende subsidieplafonds: duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen: 25 juni 2018 (9.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen; 12 november 2018 (9.00 uur) tot en met 16 … lees meer

Duurzame Inzetbaarheid

In juni volgt er een nieuwe openstellingsronde voor de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid. Duurzame Inzetbaarheid heeft als doel mensen langer en productief aan het werk te houden en zet in op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe (HR-)adviseur. De regeling is nog niet in de Staatscourant gepubliceerd, dus de informatie in … lees meer

Sustainable Healthcare Challenge!

Op 31 mei vindt de Challenge & Congress van de Sustainable Healthcare Challenge (SHC) plaats! Heb jij interesse in innovatie in de zorg en ben jij graag op de hoogte van de nieuwste start-ups? Of heb jij zelf een fantastisch idee om de zorg te innoveren, ben jij bezig met het oprichten van een start-up … lees meer

Sustainable Healthcare Challenge 2018

Heb jij altijd al meer willen weten over innovatie in de zorg of loop je rond met het idee om zelf een start-up te beginnen? Meld je aan voor het SHC-Traject! Tijdens het traject krijg je persoonlijke aandacht, want er zullen exclusieve trainingen verzorgd worden door de partners van de SHC. Daarnaast word je gekoppeld … lees meer

EBG Innovatieregeling 2018

Vanaf 8 januari 2018 is het voor bedrijven in verschillende Noord-Groningse gemeenten mogelijk om in aanmerking te komen voor de EBG Innovatieregeling 2018. Middels deze regeling worden bedrijven gestimuleerd om onderzoek te doen en innovatieactiviteiten te verrichten met als doel om de concurrentiepositie te versterken. Subsidieregeling Met de regeling worden kosten van verschillende innovatieactiviteiten met … lees meer

OPENING DHI-REGELING 2018

Op 1 Februari opent de eerste tenderronde van 2018 van de DHI-regeling (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudie.) De tenderronde sluit op 29 maart 2018. De DHI-regeling is bedoeld om de Nederlandse mkb’ers te stimuleren in hun ambities om internationaal te gaan ondernemen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De regeling ondersteunt in het verrichten van onderzoek naar … lees meer

Zes miljard euro voor SDE+ in voorjaarsronde 2018

Net zoals afgelopen jaar is het budget voor de eerste ronde van de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) vastgesteld op € 6 miljard. Deze regeling is een exploitatiesubsidie die gedurende maximaal 15 jaar het verschil tussen de kostprijs van fossiele en duurzame energie vergoedt. Deze subsidie kent meerdere categorieën, waarvan de categorie zon-pv (zonnepanelen) de meest … lees meer

Inschrijving Nationale Zorginnovatieprijs 2018 geopend

Op 15 maart 2018 gaat het gebeuren: dan wordt de Nationale Zorginnovatieprijs 2018 uitgereikt! Boonstoppel ondersteunt als partner dit initiatief van Zorginnovatie. De Nationale Zorginnovatieprijs is een prijs speciaal voor de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase. Dit jaar wordt er zowel een vakjuryprijs als een publieksprijs uitgereikt. Schrijf uw innovatie in en maak kans … lees meer

Prinsjesdag 2017: Wat betekent dit voor subsidieland?

Deze week was het de Derde Dinsdag in september, Prinsjesdag. Een dag waarop de Miljoenennota en Rijksbegroting 2018 bekend wordt gemaakt, en traditioneel gezien een dag waarop het bedrijfsleven te horen krijgt wat er in het aankomende jaar gaat gebeuren op het gebied van subsidies. Hieronder hebben wij de belangrijkste uitkomsten van deze dag opgesomd. … lees meer

Boonstoppel Subsidie Advies heeft succesvol een nieuwe ISO 9001:2015 certificering behaald

ISO 9001:2015 is de internationale norm voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Een externe, onafhankelijk auditor van het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) heeft getoetst of Boonstoppel voldoet aan de internationale kwaliteitseisen. Hierbij kwamen zowel de intern als extern gerichte processen van de organisatie aan bod. De succesvolle certificering op basis van ISO 9001:2015 betekent dat Boonstoppel een … lees meer

R&D-SUBSIDIE VOOR ICT INNOVATORS, ONMOGELIJK?

Voor ondernemers met een innovatief idee gerelateerd aan ICT is de financiering van een ontwikkeling vaak één van de grootste struikelblokken. Het ontwikkelen van een werkend prototype, of het nu om hardware of om software gaat, is doorgaans tijdrovend en duur. In het beginstadium van een ontwikkelingstraject is er bovendien vaak nog geen, of weinig … lees meer

Heb jij stagiairs in dienst? Verdien middels subsidie een deel van de kosten terug!

Steeds vaker verschijnen er nieuwsberichten over dreigende tekorten aan stageplaatsen. Met name het tekort aan mbo-stageplaatsen is schrijnend. Als maatschappelijk bewust ondernemer wil je best een steentje bijdragen, maar hik je toch tegen een aantal obstakels aan. Stages hebben nu eenmaal kosten en baten. Een stagiair heeft veel voordelen. Naast dat het goedkope arbeidskrachten zijn, … lees meer

1 September deadline indienen voorstellen Energie- en Milieulijst

Heeft u een milieuvriendelijk of energiezuinig bedrijfsmiddel ontwikkeld? Wanneer u dit bedrijfsmiddel op de Energielijst of Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat zetten kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in dit bedrijfsmiddel. Hierdoor wordt het voor hen aantrekkelijk om in milieuvriendelijke of energiezuinige technieken te investeren. Alle energiezuinige investeringen waarvoor de Energie-investeringsaftrek (EIA) … lees meer

Extra budget voor Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in 2017 is met € 10 miljoen verhoogd tot € 25 miljoen. De regeling blijkt zo populair te zijn dat het oorspronkelijke subsidieplafond nu al bereikt is. Om het verwijderen van asbest te blijven stimuleren is een deel van het totale budget wat voor deze regeling beschikbaar is … lees meer

DHI opent op 27 februari 2017

Op 27 februari opent de eerste tenderronde van 2017 van de DHI-regeling (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies). Aanvragen kunnen binnen zes weken na deze openstellingsdatum worden ingediend. Ten opzichte van eerdere openstellingen van deze regeling is de belangrijkste wijziging dat projecten in alle landen (behalve in Nederland en in sanctielanden) in aanmerking kunnen komen voor subsidie. … lees meer

DHI-subsidie dit jaar opengesteld voor alle landen

De DHI-subsidie (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies) is interessant voor mkb-bedrijven met internationale ambities. Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 200.000. Afgelopen jaar was de DHI-regeling gericht op projecten in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van 2016 is dat men vanaf dit jaar subsidie kan ontvangen voor projecten in (praktisch) alle landen. … lees meer

Partnership Boonstoppel met ZorgInnovatie.nl

Boonstoppel Subsidie Advies B.V. is trots om de eerste business partner van ZorgInnovatie.nl te zijn geworden. ZorgInnovatie.nl is een online, open platform gericht op het versnellen van innovatie in de zorg, en op het ondersteunen en verbinden van mensen en organisaties die hieraan een bijdrage willen leveren. Ruim vierhonderd innovatieve en ambitieuze ideeën voor de … lees meer

Versneller Innovatieve Ambities (VIA 2017)

Innovatieve ondernemers in de noordelijke provincies (Drenthe, Groningen en Friesland) kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor ontwikkelingen met een maatschappelijk belang. Met de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA 2017) kan tot wel € 100.000 subsidie worden ontvangen. Subsidie kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor loon- of materiaalkosten voor nieuwe producten, of voor de inhuur van expertise … lees meer

Nieuwe openstelling OPZuid voor innovatieve ondernemers in Zuid-Nederland

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland kunnen vanaf 9 januari weer financiering aanvragen voor innovatieve projecten. De subsidie is bedoeld voor het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem, en voor het stimuleren van de ontwikkeling van koolstofarme technologieën en innovaties. Subsidie OPZuid is een subsidieprogramma met als speerpunten het bevorderen van … lees meer

Nieuwe stimuleringsprogramma’s LimburgMakers en LimburgLogistiek

De provincie Limburg blijft de komende jaren flink investeren in innoverende mkb-ondernemingen. Derhalve maakt de provincie voor de komende drie jaar € 8,5 miljoen vrij voor de programma’s LimburgMakers en LimburgLogistiek. Het succesvolle programma LimburgMakers bestaat reeds drie jaar en vindt zeker tot 2019 doorgang. Met de subsidieregeling LimburgMakers konden Limburgse mkb-ondernemingen tot € 70.000,- … lees meer

Starters International Business (SIB) vouchers

De regeling Starters International Business (SIB) ondersteunt bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten. Middels drie verschillende vouchers wil het Ministerie van Buitenlandse Zaken startende Nederlandse mkb-ondernemers helpen met internationalisatie. Subsidie Er zijn drie vouchers in het leven geroepen om bedrijven te ondersteunen met het exporteren van een product, proces of dienst. Dit zijn … lees meer

CrossRoads2 innovatieprojecten: interessante subsidiekans voor Zuid-Nederlandse mkb’ers

Is uw mkb-onderneming gevestigd in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland en bent u voornemens om in samenwerking met een mkb’er uit Vlaanderen een innovatieproject uit te voeren? Dan is CrossRoads2 – Interreg VA Vlaanderen-Nederland interessant voor u. In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden tussen ten minste één Vlaamse mkb’er en één in Limburg (NL), Noord-Brabant en … lees meer

Nieuwe openstelling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties

Ook in 2017 kunnen sportclubs die in energiebesparing investeren in aanmerking komen voor de subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties. Met de subsidieregeling kunnen sportclubs een subsidie van maximaal € 125.000,- ontvangen op de aanschaf van duurzame installaties of apparatuur, of voor investeringen gericht op het opwekken van duurzame energie. In aanmerking komen sportverenigingen of sportstichtingen … lees meer

Service Design Vouchers voor bedrijven uit de maakindustrie

Vanaf 1 maart 2017 kunnen mkb-ondernemingen uit de maakindustrie een Service Design Voucher aanvragen. De voucher is een waardebon waarmee de MKB’er een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of adviesbureau. Op deze wijze wil de overheid de samenwerking tussen de maakindustrie en de creatieve sector vergroten. Voorwaarden Enkel mkb-ondernemingen uit de maakindustrie (SBI … lees meer

Extra Budget voor WBSO in 2017

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de WBSO. Daarom zet het kabinet ook in 2017 in op het versterken van het innovatieve bedrijfsleven en heeft hiertoe het budget voor de WBSO met € 33 miljoen verhoogd. De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) biedt innoverende bedrijven een vermindering op de loonkosten en andere kosten en … lees meer

Subsidie energiebesparing eigen huis

Recentelijk is de subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ gepubliceerd. Vanaf 15 september 2016 kunnen particuliere woning- en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen indien zij twee of meer energiebesparende maatregelen nemen voor bestaande koopwoningen. Subsidiabele maatregelen • U komt in aanmerking voor subsidie indien u ten minste twee energiebesparende maatregelen neemt. Maatregelen die hiervoor in … lees meer

Openstelling ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid op 14 november

Op 5 september is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor 2016 gepubliceerd. Duurzame Inzetbaarheid heeft als doel mensen langer en productief aan het werk te houden, en zet in op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe adviseur. De regeling is geopend vanaf 14 november tot en met 25 november. Aanvragen zullen … lees meer

Investeringen Energie Glastuinbouw

Tot en met 1 oktober 2016 kunnen bedrijven die actief zijn in de glastuinbouw subsidie aanvragen voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiënte machines, apparatuur en materialen. Voor deze regeling heeft het Ministerie van Economische Zaken een budget beschikbaar gesteld van €12.200.000. De subsidie vergoedt maximaal 25% van de aanschafkosten exclusief btw. Het minimum subsidiebedrag … lees meer

Port Innovation Lab AccessDay op 20 september!

Heb jij een innovatief en technisch idee dat significant bijdraagt aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven? Doe dan mee met de Port Innovation Lab AccessDay op 20 september! Port of Rotterdam Authority is niet alleen Europa’s grootste havenbedrijf; het is ook een van de meest innovatieve. Om deze positie in stand te houden is … lees meer

Subsidie voor woning- en bedrijfsoverval preventie

Bent u recentelijk slachtoffer geworden van een woning- of bedrijfsoverval? Ontvang nu tot € 1000,- subsidie op het nemen van preventieve maatregelen tegen nieuwe overvallen. Met het oog op de toename van het aantal woning- en bedrijfsovervallen, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling gepubliceerd: de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen … lees meer

DHI-regeling subsidieert mkb’ers met ambities in ontwikkelingslanden en opkomende markten

Op 8 augustus start de tweede tenderronde van de Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI, voorheen DHK). Deze regeling is interessant voor ondernemers die willen investeren in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De DHI-regeling is bedoeld voor mkb’ers met internationale ambities. Het bestaat uit drie modules; demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken … lees meer

Oranje Handelsmissiefonds helpt ondernemers met internationale aspiraties

Het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) helpt ondernemers uit het MKB met het realiseren van internationale ambities. Het is opgezet naar aanleiding van de troonswisseling op 30 april 2013. Het fonds is een samenwerking van ING, KLM, MKB Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het doel van het OHMF is het … lees meer

Innovatieve mkb’ers opgelet!

Voor veel Nederlandse ondernemers is innovatie een manier om te kunnen blijven concurreren of om te kunnen groeien. Nederland staat momenteel op de 5e plaats op de Europese innovatieranglijst. Desondanks neemt het aantal (mkb-) innovaties af; Nederlandse bedrijven investeren steeds minder in Research & Development en de export- en verkoop van innovatieve producten neemt af. … lees meer

Nieuwe subsidie regelingen voor energie-innovatieprojecten

Op 1 juli a.s. worden drie nieuwe subsidieregelingen opengesteld voor innovatieprojecten binnen de Topsector Energie. Met de regelingen wil de overheid onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en de slimme inpassing van energie stimuleren. De projecten dienen te zorgen voor schone en efficiënt opgewekte energie. De drie nieuwe regelingen zijn: MVI Energie … lees meer

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden die door een gecertificeerd bedrijf een asbestdak willen laten verwijderen en hier zelf de rekening voor betalen. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. De regeling heeft een looptijd tot en met … lees meer

€ 45 miljoen beschikbaar voor innovaties in Gelderland en Overijssel

In 2016 zijn er weer genoeg subsidiekansen voor innovatieve mkb’ers uit Oost-Nederland. OP-Oost heeft recentelijk een vijftal interessante subsidieregelingen gepubliceerd voor innovatieve mkb’ers uit Gelderland en Overijssel, die actief zijn binnen de topsectoren Agrofood, Health, High Tech Systemen & Materialen (HTSM) of Energie Milieu & Techniek (EMT). U kunt tot wel € 2,5 miljoen aan … lees meer

Neem contact met ons opBoonstoppel Subsidie Advies B.V.

Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org