Nieuwe openstelling MKB !dee

Vanaf 20 oktober 2020 kunnen mkb’ers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling MKB !dee. Met de regeling wil de overheid MKB-ondernemingen stimuleren om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden. De subsidie is echter geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten op het gebied van scholing en ontwikkeling van medewerkers. De subsidie is dan ook niet bestemd voor het volgen van opleidingen. Subsidiabel zijn alle ‘redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project’. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 124.999,- voor individuele projecten en € 200.000,- voor samenwerkingsprojecten.

De subsidie is dus geen opleidingsbudget voor werknemers, maar is gericht op ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling kunnen worden weggenomen. Een project moet dan ook gericht zijn op één van de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel Dit type investeringen moet ervoor zorgen dat mkb’ers meer kunnen investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden, om zo bij te dragen aan meer technisch opgeleid personeel.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering Door technologische ontwikkelingen hebben jaarlijks 800.000 werkenden om- en bijscholing nodig. Projecten gericht op digitalisering moeten bijdragen aan de digitale transitie van de Nederlandse economie.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

Hierbij gaat het om projecten die een nieuwe aanpak realiseren om mensen en middelen anders in te zetten op plekken waar ze de meeste toegevoegde waarde hebben.

Aanvragen mogen worden ingediend door individuele aanvragers of samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband bestaat uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties en andere organisaties. 65% van de deelnemers aan het project moet mkb zijn. Een project mag maximaal één jaar duren. Een aanvraag indienen kan van 20 oktober tot en met 15 december 2020. In totaal is er een budget van €10 miljoen beschikbaar, waarvan €2,7 miljoen speciaal voor kleine mkb-bedrijven (tot 50 werknemers).