Nieuwe openstelling DEI+

Vanaf 18 januari 2021 kunnen er weer aanvragen ingediend worden voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De subsidie is gericht op projecten die een maatschappelijke bijdrage leveren aan CO2-reductie, oplossingen voor de leveringszekerheid van energie en ruimtelijke knelpunten. De maximale subsidie per project in de DEI+ is € 9 miljoen voor het thema aardgasloos en € 15 miljoen voor de andere thema’s.

Binnen de DEI+ moet het gaan om innovatieve projecten. De DEI+ kent daarbij twee projectvormen. Een pilotproject is gericht op het testen en verbeteren van een nieuwe technologie in een proefopstelling in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden. Bij een demonstratieproject gaat het om investeringssteun voor praktijktoepassingen door een eindgebruiker/exploitant.

De DEI+ kent de volgende thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Circulaire Economie (voor projecten met meer dan € 3.000.000 subsidie)
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing
  • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots)
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

De voorwaarden voor subsidie, de subsidiepercentages en de maximale subsidiebedragen verschillen per projectvorm en thema. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.