MOOI-regeling voor klimaatinnovatie

De CO2 uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) moet samenwerkende partijen ondersteunen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. De MOOI-regeling draagt hieraan bij door integrale innovatieve oplossingen voor de volgende 4 thema’s te stimuleren:

  • Wind op zee
  • Hernieuwbare energie op land
  • Gebouwde omgeving
  • Industrie

Een MOOI-subsidie kan alleen worden aangevraagd voor samenwerkingsprojecten. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal drie deelnemende ondernemingen.

Het subsidiepercentage varieert per project en ligt tussen de 25 en 80%. Het maximale subsidievoordeel is €4 miljoen per MOOI-project en zelfs €7 miljoen bij een project rondom Gebouwde Omgeving.

Het aanmelden voor deze MOOI-subsidie kan door middel van het indienen van een vooraanmelding tot 20 april 2020. Definitieve subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 juli tot en met 8 september 2020.