MKB Idee in het kort

Bent u mkb’er en wilt u investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij in de praktijk echter belemmeringen? Dan is de MKB Idee regeling is mogelijk de oplossing voor u.

Doel van de regeling
De MKB Idee regeling heeft als doel het stimuleren van de leercultuur in mkb-ondernemingen. De subsidie is niet bedoeld als een directe compensatie voor opleidingstrajecten, maar is een financiële bijdrage voor het oplossen van de belemmeringen die mkb’ers ervaren bij het investeren in scholing en ontwikkeling. Bij dergelijke belemmeringen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een tekort aan tijd voor scholing of ontbrekende kennis over een specifiek onderwerp.

Wie komen in aanmerking?
De MKB Idee regeling is voor alle mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemers met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Hierbij moet minimaal 65% van de partners in het samenwerkingsverband mkb’er zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden als mkb-onderneming worden aangemerkt. Landbouw- en visserijondernemingen komen niet in aanmerking voor de regeling.

Specifiek maken projecten die zich richten op één of meerdere van de volgende investeringen de meeste kans op subsidie, doordat deze hoger worden gerangschikt:

 • Investeringen die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
 • Investeringen in menselijk kapitaal met betrekking tot digitalisering;
 • Investeringen in menselijk kapitaal met betrekking tot de klimaat- en energietransitie; of
 • Investeringen die de leercultuur bij een kleine onderneming versterken.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, waarbij alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project subsidiabel zijn. Hierbij komen de hoogst gerangschikte aanvragen in aanmerking voor subsidie tot het subsidieplafond bereikt is. Daarbij geldt een minimale deelname aan een project per deelnemer van € 25.000, en een maximum van € 125.000. Voor samenwerkingsverbanden gelden dezelfde bedragen per deelnemer, maar geldt wel een maximaal totaal subsidiebedrag van € 200.000. Projecten die deze kosten overschrijden maken wel kans op subsidie, maar slechts tot bovenstaande bedragen.

Rens Knoop

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org