Horizon 2020 Accelerator in het kort

Het Horizon 2020 Accelerator project richt zich op start-ups en kleine- en middelgrote ondernemingen die zijn gevestigd in een van de EU-lidstaten of zijn gevestigd in een met Horizon 2020 geassocieerd land. Het gaat hierbij om kleine en middelgrote innovatieve ondernemingen met een hoog risico en een groot potentieel die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen die bestaande markten in Europa en wereldwijd kunnen ontwrichten.

Welke bedrijven

Bedrijven kunnen financiering en ondersteuning vanuit het Horizon 2020 Accelerator programma ontvangen voor baanbrekende innovatieprojecten met een groot marktpotentieel, waarmee het project zal bijdragen aan economische groei, het aanboren van nieuwe markten, of het transformeren van bestaande markten in Europa en wereldwijd. Hiermee biedt de Horizon 2020 Accelerator Europa’s slimste en moedigste ondernemers de kans om te versnellen.

Welke activiteiten

Het Horizon 2020 Accelerator programma biedt subsidie voor de volgende activiteiten: prototyping, miniaturisatie, schaalvergroting, ontwerp, verificatie, testen, demonstratie, ontwikkeling van pilots, validatie voor marktreplicatie, en alle overige activiteiten die benodigd zijn voor het gereedmaken van innovaties voor investeringsbereidheid en volwassenheid richting (verdere) marktintroductie.

Resultaat en bedrag

Een project duurt gemiddeld genomen 1 tot 2 jaar. Het eindresultaat van het project betreft een zeer innovatief product, proces of dienst die klaar is om de markt te veroveren, vergezeld van een bedrijfsinnovatieplan met een gedetailleerde commercialiseringsstrategie en een financieringsplan met het oog op marktlancering. In totaal gaat het om een subsidiebedrag van € 500.000 tot  € 2,5 miljoen (70% van de totale kosten van het project).

Koen Lammers

Manager / Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org