Gesubsidieerde coaching en advisering bij export, bedrijfsgroei en interne bedrijfsvoering via Brilliant Work

Veel ondernemers lopen aan tegen vraagstukken op het gebied van strategie, uitbreiding naar het buitenland, het motiveren van personeel en omzetgroei. Bij dergelijke vraagstukken kan het bedrijfscoachings- en adviesbureau Brilliant Work ondersteuning bieden. Op een groot deel van de adviesdiensten is subsidie te verkrijgen, waardoor de dienstverlening voor bedrijven vaak ‘’gratis’’ is. Het betreft voornamelijk trajecten bij bedrijven met internationale ambities (SIB voucher), die te maken hebben met de gevolgen van de Brexit (Brexit voucher), die behoefte hebben aan advies op het gebied van de duurzame Inzetbaarheid van medewerkers (ESF DI) en Gelderse bedrijven met groeiambities (Startversneller en Groeiversneller). Fair Coffins is een innovatief Gelders bedrijf dat gebruik heeft gemaakt van de voordelige dienstverlening van Brilliant Work. Zij ontwikkelen biologisch afbreekbare grafkisten en hebben internationale groeiambities. De adviseur van Brilliant Work heeft gefungeerd als sparringpartner en adviseur en heeft samen met de ondernemer een helder actieplan opgesteld voor het verwezenlijken van de internationale groeiambities van Fair Coffins. Voor dit traject is gebruik gemaakt van 16 uur volledig gesubsidieerde exportcoaching, subsidie voor jonge ondernemingen (1.000 euro) en van de Groeiversneller (10.000 euro). Deze laatste subsidie kan zowel ingezet worden voor coaching en advisering als ook gecombineerd worden met andere uitgaves om te groeien zoals een nieuwe website, het laten registreren van een merk of bijwonen van een beurs. Wil je meer weten over hoe Brilliant Work gesubsidieerde ondersteuning kan bieden? Neem dan contact op met Lizanne Jakobs via 026-2130704 / 06-21371669 of info@brilliantwork.nl