Fast Track to Innovation in het kort

Werk je samen met buitenlandse partijen aan een innovatief product, proces of dienst, maar heb je versnelling nodig? Dan is de FTI, het Europese innovatieprogramma Fast Track to Innovation (FTI), wellicht iets voor je. Alle partijen moeten een duidelijke business-to-business of business-to-consumer case hebben en het project moet binnen 36 maanden vanaf de start op de markt kunnen komen. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (het versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar kent verder geen vooraf bepaalde thema’s waaraan een project moet voldoen.

Voorwaarden

Europese samenwerking is een vereiste en het consortium moet minimaal 3 en maximaal 5 partners uit de EU-lidstaten of de geassocieerde landen bevatten. In het consortium moet het bedrijfsleven de meerderheid vormen, maar kennisinstellingen en publieke organisaties mogen ook participeren. Binnen 3 jaar na de start van het project moet marktintroductie plaatsvinden.

De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 3 punten:

 • Impact: aanzienlijke sociaal-economische waardecreatie met een sterke business case
 • Excellentie: ‘beyond the current state-of-the-art in its field’
 • Implementatie: de potentie van het team om doelen te bereiken

De kracht van het unieke karakter van een project en een sterke business case zijn leidend in de beoordeling.

Sluitingsdata

FTI werkt met een doorlopende oproep en het indienen van een projectvoorstel kan op ieder moment. Wel zijn er 3 sluitingsdata: momenten waarop alle dan ingediende voorstellen beoordeeld worden. Voor 2020 zijn dit de volgende data:

 • 19 Februari 2020
 • 09 Juni 2020
 • 27 Oktober 2020

Budget

De maximale subsidie is € 3 miljoen, maar de Europese Commissie ziet € 1 tot € 2 miljoen als de richtlijn. De individuele subsidiebijdragen verschillen per entiteit. In 2020 is € 100 miljoen beschikbaar die gelijkelijk wordt verdeeld over de 3 oproepen (calls).

Roderigh Rohling

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org