EIC Accelerator in het kort

Als onderdeel van de overkoepelende Horizon Europe subsidieregeling stimuleert het EIC Accelerator programma baanbrekende innovatie bij het mkb. De opvolger van het Horizon 2020 SME instrument ondersteunt bij het opschalen en introduceren van zeer innovatieve en risicovolle nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen binnen de internationale markt. De nadruk wordt gelegd op impactvolle innovaties welke de bestaande markten, zowel in Europa als wereldwijd, kunnen transformeren. Het programma richt zich hierbij op startups, kleine- en middelgrote ondernemingen die zijn gevestigd in een van de EU-lidstaten of in een met Horizon Europe geassocieerd land.

Het subsidiebudget voor het EIC Accelerator programma bedraagt in 2021 circa € 1,1 miljard en is verdeeld over 2 subprogramma’s:

Accelerator Open (€ 592,5 miljoen)
Binnen dit programma stimuleert de EIC de ontwikkeling van marktgerichte innovaties, zonder dat deze zijn gebonden aan bepaalde thema’s, expertises of doelstellingen.

Accelerator Challenge (€ 495,1 miljoen)
Binnen het Accelerator Challenge programma biedt de EIC ondersteuning aan bedrijven bij het opschalen van baanbrekende innovaties met een grote impact op de volgende thema’s:
– Strategic Digital and Health Technologies
– Green Deal innovations for Economic Recovery

Welke bedrijven
Bedrijven kunnen financiering en ondersteuning vanuit het EIC Accelerator programma ontvangen voor baanbrekende innovatieprojecten met een groot marktpotentieel, waarmee het project zal bijdragen aan economische groei, het aanboren van nieuwe markten, of het transformeren van bestaande markten in Europa en wereldwijd. Hiermee biedt het Accelerator programma Europa’s slimste en moedigste ondernemers de kans om te versnellen.

Welke activiteiten
Het Accelerator programma biedt subsidie voor de volgende activiteiten: prototyping, miniaturisatie, schaalvergroting, ontwerp, verificatie, testen, demonstratie, ontwikkeling van pilots, validatie voor marktreplicatie, en alle overige activiteiten die benodigd zijn voor het gereedmaken van innovaties voor investeringsbereidheid en volwassenheid richting (verdere) marktintroductie.

Resultaat en bedrag
Een project duurt gemiddeld genomen 1 tot 2 jaar. Het eindresultaat van het project betreft een zeer innovatief product, proces of dienst die klaar is om de markt te veroveren, vergezeld van een bedrijfsinnovatieplan met een gedetailleerde commercialiseringsstrategie en een financieringsplan met het oog op marktlancering. In totaal gaat het om een subsidiebedrag van € 500.000 tot € 2,5 miljoen (70% van de totale kosten van het project).

Op het gebied van Europese subsidies werken wij samen met Inspiralia. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze subsidieadviseurs of met Jaco van Daalen van Inspiralia.

Roderigh Rohling

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org