De populaire SDE+ subsidieregeling is weer aangekondigd voor het voorjaar van 2019.

De SDE+ is een meerjarige subsidie voor het opwekken van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld via zon, wind of biomassa. Aanvragen voor de SDE+ kunnen vanaf 12 maart tot en met 4 april worden ingediend. Voor deze ronde is een budget beschikbaar van € 5 miljard.

Veruit de meeste projecten die gesubsidieerd worden met SDE+ zijn projecten gericht op zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit (zon-PV). De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode van 15 jaar (in het geval van zonnepanelen). De hoogte van de subsidie hangt onder andere af van de hoeveelheid geproduceerde energie en de marktwaarde daarvan. Net als in voorgaande jaren kan een subsidieaanvraag in drie fases met oplopende subsidiebedragen worden ingediend. Daarbij geldt dat lagere subsidiebedragen per kWh meer kans hebben op subsidie, omdat kosten-efficiënte projecten als eerste gehonoreerd worden. 

In de eerste fase kunnen projecten tot maximaal € 0,09 per kWh worden ingediend. In de tweede fase, vanaf 18 maart, kunnen aanvragen tot € 0,11 per kWh ingediend worden, en in de derde en laatste fase (vanaf 25 maart) projecten met een fasebedrag tot € 0,13 per kWh.

De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven en non-profit instellingen die hernieuwbare energie produceren. Ten opzichte van eerdere openstellingen wordt er in 2019 een onderscheid gemaakt tussen zonnepanelen voor gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden systemen, waarbij bij niet-gebouwgebonden systemen ook een aparte categorie bestaat voor systemen met zonvolgtechniek. Daarnaast is het subsidiebedrag ook afhankelijk van het aandeel eigen gebruik en opzichte van het aandeel teruglevering aan het net.

Overweeg je zonnepanelen op je bedrijfspand te plaatsen? Dan raden wij je vanwege de complexiteit van deze regeling aan om contact op te nemen met een van onze adviseurs, zodat we je kunnen begeleiden bij een kansrijke aanvraag!