De Innovatiebox

Naast de WBSO is er in de Wet op de vennootschapsbelasting nog een fiscale regeling opgenomen ter bevordering van innovatieve activiteiten in Nederland: de Innovatiebox! Met de Innovatiebox kunnen ondernemers nog eens extra duizenden euro’s besparen op innovatie!

Speciale tariefbox

De Innovatiebox betreft een fiscale regeling en is daarmee een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De regeling is gericht op winsten die voortkomen uit zelf ontwikkelde bedrijfsmiddelen waarvoor een octrooi of S&O verklaring is afgegeven. Voor deze winst geldt op verzoek een effectieve heffing van 9%.

Kom ik in aanmerking?

In de basis kunnen alle VPB-plichtige lichamen gebruik maken van deze regeling (meestal BV of NV), mits ze kwalificeren. Een onderneming, een vennootschapsbelastingplichtig lichaam, komt in aanmerking voor de Innovatiebox, indien deze beschikt over een immaterieel activum dat is voortgebracht uit eigen innovatieactiviteiten. In de praktijk is dit vaak een product of een stuk programmatuur dat is ontwikkeld binnen de WBSO.

Criteria

Een vereiste voor de Innovatiebox is een WBSO-beschikking al dan niet in combinatie met een verkregen patent/octrooi of kwekersrecht.

Voordeel

Het voordeel van de Innovatiebox is dat het belastingtarief voor winst die voortvloeit uit innovatie 9% bedraagt in plaats van 15% of 25%. De Innovatieboxwinst kent geen maximum. Het voordeel dat kan worden behaald is afhankelijk van de ontwikkelingskosten en de verwachte omzet van het immateriële activum.

Forfaitaire Innovatiebox

Het is ook mogelijk om naast het ‘normale’ Innovatiebox traject gebruik te maken van het zogenaamde ‘Innovatiebox MKB-forfait’. Dit is een vereenvoudigde methode vooral bedoeld voor het MKB met een maximum winst van € 100.000. In dit geval mag op verzoek 25% van de winst, tot € 100.000, in aanmerking worden genomen als innovatiewinst. Dit betekent dat maximaal € 25.000 tegen 9% vennootschapsbelasting belast wordt in plaats van tegen het gebruikelijke tarief van 20% of 25%. Om voor dit forfait in aanmerking te komen, moet wel kunnen worden aangetoond dat er een bedrijfsmiddel of immaterieel activum is ontwikkeld. Dit kan worden aangetoond door middel van een afgegeven WBSO beschikking op het betreffende immaterieel activum. Voor grote ondernemingen zijn aanvullende zaken vereist.

Complex

Het aanvragen van de Innovatiebox is een zeer complex proces. Het wordt dan ook aangeraden om dit in samenwerking met een ervaren Innovatiebox-fiscalist te doen.

Boonstoppel Subsidie Advies werkt nauw samen met een Innovatiebox-specialist met jarenlange ervaring op het gebied van deze regeling. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat uw onderneming met deze regeling duizenden euro’s bespaart!

Tips

 • Houd rekening met juridische structuur van uw bedrijf.
 • Onderzoek of het toegepast kan worden op voorgaande jaren.

 

Jeroen Klerkx

Fiscalist / Innovatiebox specialist

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org