Brabant gaat aanschaf en gebruik van e-deelauto’s stimuleren

De provincie Noord-Brabant gaat subsidie verstrekken voor projecten gericht op het stimuleren van de aanschaf of het gebruik van e-deelauto’s.

Doel

Met de Subsidieregeling energie Noord-Brabant wil de provincie Noord-Brabant een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, oftewel de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het gebruik van duurzame energiebronnen.

De subsidie voor e-deelauto’s kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en mkb-ondernemingen, voor projecten gericht op het stimuleren van de aanschaf of het gebruik van e-deelauto’s. 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, zal er o.a. voldaan moeten worden aan de volgende vereisten:- het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

  • het project is gericht op het stimuleren van de aanschaf of het gebruik van e-deelauto’s;
  • de e-deelauto is volledig elektrisch en wordt voorzien van energie door middel van een batterij of brandstofcel;
  • het project is uitsluitend gericht op e-deelauto’s;
  • de e-deelauto’s worden uitsluitend gebruikt door:
  • 1. particulieren;
  • 2. een samenwerkingsverband van een mkb-onderneming en particulieren; of
  • 3. een samenwerkingsverband van een mkb-onderneming en haar medewerkers.
  • indien het project de aanschaf van e-deelauto’s betreft overlegt de subsidieaanvrager een offerte voor de aanschaf van de e-deelauto’s op naam van de subsidieaanvrager;
  • indien het project het gebruik van e-deelauto’s betreft, overlegt de subsidieaanvrager een marktconforme concept-gebruikersovereenkomst of een marktconform concept-leasecontract op naam van de subsidieaanvrager;
  • de concept-gebruikersovereenkomst of het concept-leasecontract als bedoeld, heeft een duur van twee jaar;

Aanvraagperiode

Aanvragen kunnen van 1 juli 2019 tot en met 3 december 2019 ingediend worden.

De subsidie bedraagt:

•             € 4.500 per e-deelauto en eenmalig € 2.500 voor proceskosten tot een maximum van in totaal € 29.500, indien de subsidieaanvrager een stichting of vereniging is;

•             €4.500 per e-deelauto tot een maximum van in totaal € 27.000 indien de subsidieaanvrager een mkb-onderneming is.

Wilt u meer informatie, of bent u voornemens gebruik te maken van deze regeling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.