Binnenkort nieuwe openstelling noordelijke VIA subsidie

De subsidie Versneller Innovatieve Ambities (VIA 2021) wordt binnenkort weer opengesteld voor het indienen van aanvragen. De VIA-subsidie is gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of procedés en bedraagt maximaal € 100.000,-. Naar verwachting gaat de regeling half februari open. De subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen uit Drenthe, Friesland en Groningen.

De VIA kent ook dit jaar drie subsidie-instrumenten:

  • VIA 2020 Ontwikkelingsprojecten;
  • VIA 2020 Organisatie-innovatie;
  • VIA 2020 Softwareontwikkeling.

Het VIA Ontwikkelingsproject is een cash R&D subsidie die max. 35% (45% voor kleine ondernemingen) van de subsidiabele kosten vergoedt voor de ontwikkeling van voor de ondernemer technisch nieuwe producten, processen of diensten met een maximale subsidie van € 100.000. De VIA Organisatie-innovatie vergoedt 50% van de subsidiabele kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen met een maximum van € 12.500. Met de VIA Softwareontwikkeling kunnen ondernemers een subsidie ontvangen op het (laten) ontwikkelen van technisch nieuwe software. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een minimale subsidie van € 10.000 en een maximale subsidie van € 50.000. De VIA-instrumenten kunnen enkel door mkb-ondernemingen uit Drenthe, Friesland en Groningen worden aangevraagd. Het project dient aan te sluiten bij één van de vier transities en/of het doorsnijdende thema ondernemerschap uit de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) 2021-2027: van analoog naar digitaal, van fossiele naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid en van een lineaire naar een circulaire economie.