Update BIK-afdrachtsvermindering

Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren middels de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK is een fiscale stimuleringsregeling waarvoor het kabinet de komende twee jaar € 4 miljard voor heeft vrijgemaakt. Zo wil het kabinet bedrijven stimuleren om in deze recessie te blijven investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die niet eerder zijn gebruikt.

De BIK geldt voor investeringen in 2021 of 2022 en waarvan de investeringsverplichting op of na 1 oktober 2020 is aangegaan. Het verbeteringen van bedrijfsmiddelen en voortbrengingskosten komen echter niet in aanmerking.

Via de BIK kunnen bedrijven 3,9% korting krijgen op investeringen tot €5 miljoen, en 1,8% op investeringen boven de €5 miljoen. De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Als die goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. In dat geval wordt bij grote investeringen in een jaar de korting tot € 5 miljoen 5% en daarboven 2,08%.

De investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen dienen tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 plaats te vinden. De bedrijfsmiddelen dienen tevens binnen een halfjaar na (laatste) volledige betaling in gebruik genomen te worden. De korting wordt verrekend via de af te dragen loonheffing. Er mag maximaal één keer per kwartaal en vier keer per jaar aangevraagd worden. Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Het indienen van aanvragen kan bij goedkeuring van de regeling (pas) vanaf 1 september 2021. Houd uw administratie en bewijsstukken dus goed bij!

Daarnaast is het voordelig dat de BIK gestapeld kan worden met andere investeringsregelingen. In de regeling is een staffel ingebouwd waardoor kleinere investeringen een grotere tegemoetkoming krijgen dan grotere investeringen zodat ook het mkb gebruik kan maken van de BIK.

De BIK kan gecombineerd worden met andere steunmaatregelingen zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit maakt het nog aantrekkelijker om groene investeringen te doen. De BIK kan voor kleinere investeringen door het mkb kunnen worden gecombineerd met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Mocht u gebruik willen maken van de BIK-regeling, zorg er dan voor dat alle facturen en betaalbewijzen goed geadministreerd zijn. Houd er daarnaast rekening mee dat je moet kunnen aantonen dat het nieuwe bedrijfsmiddel ook daadwerkelijk binnen een halfjaar na de laatste volledige betaling in gebruik is genomen. Of de regeling daadwerkelijk doorgang zal vinden hangt momenteel nog enkel af van de goedkeuring van de Europese Commissie. Zodra de regeling definitief vorm wordt gegeven lichten wij u in over alle voorwaarden op onze website.