Nieuwe subsidie regelingen voor energie-innovatieprojecten

Op 1 juli a.s. worden drie nieuwe subsidieregelingen opengesteld voor innovatieprojecten binnen de Topsector Energie. Met de regelingen wil de overheid onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en de slimme inpassing van energie stimuleren. De projecten dienen te zorgen voor schone en efficiënt opgewekte energie.

De drie nieuwe regelingen zijn:

MVI Energie project (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
Consortia kunnen subsidie ontvangen voor experimentele kennisontwikkeling die de kans vergroten op de daadwerkelijke realisatie van maatschappelijke gewenste en verantwoorde energie-innovaties.

Studies Systeemintegratie
In aanmerking komen consortia die een systeemintegratiestudie willen uitvoeren teneinde (de integratie van-) technisch nieuwe concepten of ideeën op het gebied van energieproductie, energieopslag, infrastructuur en eindgebruik.

Demonstratie energie-innovatie (DEI)
Ondernemers kunnen subsidie ontvangen voor de praktijkdemonstratie van energie-innovaties.

Tevens zijn de volgende reeds bestaande energie-innovatie regelingen nog geopend voor het indienen van aanvragen:

• LNG-Projecten
• Energie en industrie: joint industry projects
• Energie en industrie: early adopterprojecten
• Hernieuwbare energie

Voor meer informatie over de subsidieregelingen binnen de Topsector Energie kunt u contact met ons opnemen.