Nieuwe stimuleringsprogramma’s LimburgMakers en LimburgLogistiek

De provincie Limburg blijft de komende jaren flink investeren in innoverende mkb-ondernemingen. Derhalve maakt de provincie voor de komende drie jaar € 8,5 miljoen vrij voor de programma’s LimburgMakers en LimburgLogistiek.

Het succesvolle programma LimburgMakers bestaat reeds drie jaar en vindt zeker tot 2019 doorgang. Met de subsidieregeling LimburgMakers konden Limburgse mkb-ondernemingen tot € 70.000,- subsidie ontvangen op innovatieve ontwikkelingen. Door het succes van het programma LimburgMakers, wordt de aanpak ook in de praktijk gebracht binnen de logistieke sector middels het programma LimburgLogistiek.

Beide programma kennen de volgende subsidie instrumenten:

Adviesproject
Middels het subsidie instrument adviesproject kunt u subsidie ontvangen op de inhuur van externe deskundigheid teneinde de bedrijfsprocessen te verbeteren of de (toepassingsmogelijkheden van) nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van € 10.000,-.

Kennistraject
Met het instrument kennistraject kunt u subsidie ontvangen op het (laten) oplossen van een kennisvraagstuk of probleemstelling door een kennisinstelling middels een kennistraject. De subsidie vergoedt 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000,-.

Innovatieproject
Indien u in eigen beheer een innovatief fysiek product of een innovatieve dienst gekoppeld aan een fysiek product ontwikkelt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie vanuit het subsidie instrument innovatieproject. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van € 70.000,-.

Let op: bedrijven uit de farmaceutische en chemische/procesindustrie, voedings- en genotsmiddelenindustrie, producenten van primaire grondstoffen en producten en bedrijven in de ICT-sector komen niet in aanmerking. De activiteiten binnen de projecten dienen hoofdzakelijk in de provincie Limburg uitgevoerd te worden. De subsidieaanvragen worden op basis van kwaliteit beoordeeld.

Wilt u op dit nieuwsbericht reageren of hebt u interesse in deze regeling, neem dan contact met ons op.