Nieuwe openstelling OPZuid voor innovatieve ondernemers in Zuid-Nederland

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland kunnen vanaf 9 januari weer financiering aanvragen voor innovatieve projecten. De subsidie is bedoeld voor het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem, en voor het stimuleren van de ontwikkeling van koolstofarme technologieën en innovaties.

Subsidie
OPZuid is een subsidieprogramma met als speerpunten het bevorderen van innovatie en het versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie. OPZuid wordt financieel ondersteund wordt door de Europese Unie. Bij innovatiebevordering richt OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters (high tech systems, chemie, agrofood) en nationale topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance).

Bij het stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie ligt de nadruk op de slimme uitrol in een bebouwde omgeving. Er zijn subsidiemogelijkheden voor:

– het versterken en verbreden van innovatiesysteem in Zuid-Nederland;
– het stimuleren van open innovatie;
– bevordering van samenwerking tussen bedrijven en/of kennis- en onderzoeksinstellingen en/of overheden;
– het verbeteren van de aansluiting van het technisch onderwijs naar het bedrijfsleven;
– innovaties op het gebied van duurzame energie;
– het slim uitrollen van nieuwe technieken in bebouwde omgevingen.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de projectkosten voor samenwerkingsprojecten. Subsidiabele kosten zijn onder andere loonkosten en overheadkosten.

Aanvragen OPZuid
Het is voor deze subsidie van belang de rolverdeling en taakverdeling van de projectpartners helder op papier te hebben. Andere belangrijke elementen in een aanvraag voor OPZuid zijn een analyse van de markt, concurrentiepositie, het verdienmodel, de exploitatie van de innovatie na projectafloop en het management van intellectueel eigendom.
Het aanvragen van de subsidie kan tussen 9 januari en 1 maart 2017. De aanvragen worden beoordeeld middels een tendersysteem. Alleen de beste aanvragen zullen worden gehonoreerd. Het is dus belangrijk om een sterk samenwerkingsverband te vormen, en om een project te definiëren wat aansluit bij de doelstellingen van deze regeling. Voor OPZuid is in 2017 een budget van € 10 miljoen beschikbaar.

Boonstoppel kan u helpen met het opstellen van een kwalitatief goede aanvraag. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Neem dan contact op met onze adviseurs.