Nieuwe openstelling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties

Ook in 2017 kunnen sportclubs die in energiebesparing investeren in aanmerking komen voor de subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties. Met de subsidieregeling kunnen sportclubs een subsidie van maximaal € 125.000,- ontvangen op de aanschaf van duurzame installaties of apparatuur, of voor investeringen gericht op het opwekken van duurzame energie.

In aanmerking komen sportverenigingen of sportstichtingen met een sportaccommodatie, die zijn aangesloten bij een overkoepelende sportbond, die op zijn beurt dient te zijn aangesloten bij het NOC*NSF. Het dient te gaan om sportverenigingen- of stichtingen die willen investeren in energiebesparing of duurzame energie.

Subsidiabel zijn de kosten voor aanschaf van een installatie of apparatuur. Arbeidskosten zijn daarentegen niet subsidiabel. De subsidiabele kosten dienen ten minste € 3000,- te bedragen. Het subsidiepercentage is voor sportverenigingen 30%- en voor sportstichtingen 15% van de aanschafkosten. Per jaar kan er per aanvrager maximaal € 125.000,- worden uitgekeerd.

De aanvraagtermijn start op 2 januari 2017 en loopt tot 31 december 2017. Het budget voor 2017 bedraag € 6 miljoen. De subsidies worden verstrekt zolang de beschikbare middelen toereikend zijn. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Wil je op dit nieuwsbericht reageren of heb je interesse in deze regeling, neem dan contact met ons op.