Innovatieve mkb’ers opgelet!

Voor veel Nederlandse ondernemers is innovatie een manier om te kunnen blijven concurreren of om te kunnen groeien. Nederland staat momenteel op de 5e plaats op de Europese innovatieranglijst. Desondanks neemt het aantal (mkb-) innovaties af; Nederlandse bedrijven investeren steeds minder in Research & Development en de export- en verkoop van innovatieve producten neemt af.

Om de innovatiekracht van het MKB te versterken en om tot de wereldwijde top te kunnen blijven behoren heeft de landelijke overheid in samenwerking met de regio’s de subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) in het leven geroepen. Hiermee wil men innovatie binnen de zogenaamde Topsectoren stimuleren. De Topsectoren zijn de sectoren waarin Nederland op internationaal niveau uitblinkt en waar Nederland in wil blijven uitblinken. In mei dit jaar konden mkb’ers al een aanvraag indienen voor de instrumenten haalbaarheidsstudies en innovatie-adviesprojecten. Vanaf 5 juli 2016 tot en met 1 september 2016 kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor het onderdeel (grote-) R&D samenwerkingsprojecten. Hiermee kun je per projectpartner in een samenwerkingsverband tot wel € 175.000,- van de projectkosten gesubsidieerd krijgen.

De subsidieregeling biedt kansen voor ondernemers die voornemens zijn een langdurig innovatieproject op te starten. Een belangrijk voordeel van de subsidie is dat het een cash subsidie betreft, waardoor er gestapeld mag worden met de WBSO. Het innovatieproject dient bij te dragen aan één- of meerdere landelijke- of regionale beleidsthema’s van de topsectoren, zoals Chemie & Energie of Hightech Systemen & Materialen. Met de grote verscheidenheid aan topsectoren en opgestelde innovatiethema’s is de kans groot dat jouw project in aanmerking komt, mits de ontwikkeling in samenwerking met een andere mkb’er verloopt. Hierbij is het belangrijk dat jouw samenwerkingspartner een logische aanvulling vormt op jouw eigen ontwikkelingsactiviteiten.

Waar- en op welke voorwaarden er kan worden ingediend is afhankelijk van de Topsector en de vestigingsplaats van de aanvrager. Indien je voornemens bent een subsidieaanvraag te doen in het kader van een R&D samenwerkingsproject is het zaak om tijdig te beginnen. Het opstellen van een gedegen aanvraag is arbeidsintensief en bovendien worden de aanvragen gerangschikt op kwaliteit waardoor een hoge score op de beoordelingscriteria noodzakelijk is. Derhalve loont het om een subsidieadviseur in te schakelen welke ervaring heeft met deze regeling en daardoor de juiste ondersteuning en begeleiding kan bieden om te komen tot een kansrijke aanvraag.

Wil je op dit nieuwsbericht reageren of heb je interesse in deze regeling, neem dan contact met ons op.