Groene schoolpleinen provincie Gelderland!

Een groene schoolomgeving stimuleert kinderen om te bewegen, verbeterd de leerprestaties, maakt kinderen socialer en stimuleert de motorische ontwikkeling. Dus kent, of bent u iemand die werkt op een basisschool of in het voortgezet onderwijs en wilt u aan de slag om het schoolplein groen te maken? Vanaf 1 december 2018 kunnen scholen hiervoor bij de provincie Gelderland subsidie aanvragen.

Doel
U kunt subsidie aanvragen voor het ontwerpen en het aanleggen van een groen schoolplein. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van bestrating en aanplanten van bomen en struiken.

Activiteiten
Een subsidie kan worden verstrekt:

  1. voor het ontwerpen en het aanleggen van een groen schoolplein;
  2. als het groene schoolplein natuurlijke elementen en beplanting bevat en een deel van de bestrating wordt vervangen door een waterdoorlatende ondergrond;
  3. als het ontwerp van het groene schoolplein tot stand komt in samenwerking met leerlingen en docenten;
  4. als het groene schoolplein de mogelijkheid biedt om buitenlessen te geven, en
  5. als de grondeigenaar toestemming geeft voor het aanleggen van het groene schoolplein.

De school is verplicht het groene schoolplein binnen 24 maanden na de subsidieverlening aan te leggen.

Budget

  • De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de totale kosten van het project met een maximum van € 17.500 per project.
  • Ten hoogste 10% van de totale kostenbegroting kan worden besteed aan het ontwerp van het groene schoolplein.

Wilt u meer weten over het aanvragen van deze regeling? Neem dan contact met ons één van onze innovatieconsultants.