Extra budget voor Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in 2017 is met € 10 miljoen verhoogd tot € 25 miljoen. De regeling blijkt zo populair te zijn dat het oorspronkelijke subsidieplafond nu al bereikt is.

Om het verwijderen van asbest te blijven stimuleren is een deel van het totale budget wat voor deze regeling beschikbaar is gesteld naar voor gehaald.

De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter, met een maximaal subsidiebedrag van € 25.000 per adres. De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken loopt tot eind 2019. U kunt een aanvraag doen binnen zes maanden na het verwijderen van het asbestdak. Lees hier meer over deze regeling.