Subsidie voor energiebesparing en duurzame energie bij zorginstellingen

Deze regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie te stimuleren bij zorginstellingen. De regeling heeft een tijdelijk karakter. Voor 2018 is een budget van
€ 4,7 miljoen beschikbaar. 

Op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt aan een zorginstelling voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie. Eveneens kan er subsidie verkregen worden voor het doorlopen van een procedure om één van de keurmerken te verkrijgen die in de regeling worden genoemd.

De subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten van de subsidiabele activiteiten met een minimum van € 10.000 per aanvraag en een maximum van € 100.000 per zorginstelling. In aanvulling hierop bedraagt de subsidie voor het doorlopen van de procedure voor het verkrijgen van een keurmerk
€ 5.000 per zorginstelling.

Om dubbelfinanciering tegen te gaan worden zorginstellingen uitgesloten van de subsidie wanneer zij in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek. Dit zijn ondernemingen die belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland. Ook de ISDE, SDE en SDE+ subsidie vertonen gelijkenissen met onderhavige regeling. Instellingen die in 2018 een ISDE-, SDE-, of SDE+ subsidie ontvangen, worden eveneens uitgesloten.

Onderstaande maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:
• Verlichting
– Buitenverlichting
– Binnenverlichting
– LED-buis systeem
• Ventilatie en verwarming
– Warmteterugwinning
– Warmtepomp
• Tapwater
– Warmtepompboiler
– Warmteterugwinning vanuit douchewater
• Bouwkundig
– Vervangen glas
– Isolatie wand, vloer en/of dak
• Duurzame energieopwekking
– Zonnecollectorsysteem
– Zonnepanelen
– Biomassaketel

Onderstaande keurmerken komen ook in aanmerking voor subsidie:
• Milieuthermometer zorg
• ISO 50.000
• ISO 14001
• BREAAM
• GPR met auditrapport

Aanvragen kunnen tot en met 31 augustus 2018 ingediend worden voor projecten met een offerte datum vanaf 1 maart 2018. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Bij interesse kunt u voor meer informatie terecht bij één van onze innovatieconsultants.