Een duurzaam 2019

Heb je ideeën om met je bedrijf in 2019 duurzaam te investeren of een bijdrage te leveren aan CO2-reductie en een vermindering van aardgasverbruik? Dan kan er gerekend worden op een financiële bijdrage van de overheid. In 2019 zijn via verschillende subsidieregelingen en fiscale stimuleringsregelingen honderden miljoenen euro`s beschikbaar voor zowel kleinere energievriendelijke investeringen als omvangrijke samenwerkingsprojecten op het gebied van energie-innovatie.

Energie Investeringsaftrek (EIA) & Milieu-investeringsaftrek (MIA/Vamil)

Recent is de nieuwe Energie- en Milieulijst gepubliceerd met daarin een overzicht van investeringen in duurzame en energiezuinige bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA of MIA. Dit levert een fiscaal voordeel op waardoor het aantrekkelijk wordt om hierin te investeren. Op de lijst staan veel middelen die er de afgelopen jaren ook in stonden, zoals warmtepompen, ledverlichting, elektrische auto’s, duurzame melkveestallen of warmteterugwinningssystemen. Ten opzichte van 2018 zijn er enkele nieuwe en interessante bedrijfsmiddelen opgenomen.

Vanaf 2019 geldt MIA/Vamil-voordeel bijvoorbeeld ook voor zaken die gerelateerd zijn aan de circulaire economie, zoals grondstoffenbesparing, investeringen in plantaardige reststromen of circulair bouwen. Ook het verbeteren van de kwaliteit van gerecyclede producten kan in aanmerking komen voor een investeringsaftrek. Een andere interessante toevoeging aan de lijst is apparatuur voor het produceren van verpakkingen die duurzamer en/of gemakkelijker te scheiden of recyclen zijn.

Binnen de EIA wordt elektrificatie en het gebruik van waterstof steeds meer aangemoedigd. Ook stimuleert de regeling investeringen in bedrijfsmiddelen die zorgen voor de afvang en opslag van CO2. Ook komt het isoleren van bestaande procesinstallaties in de industrie vanaf 2019 in aanmerking voor de EIA. De volledige lijst is hier te vinden.

Het budget voor de EIA in 2019 bedraagt 147 miljoen euro. Het aftrekpercentage van de EIA in 2019 wordt ten opzichte van vorig jaar wel verlaagd, van 54,5% in 2018 naar 45% in 2019. Investeringen in bedrijfsmiddelen die eind 2018 zijn gedaan, maar waarvoor nog geen EIA is aangevraagd, vallen nog onder het hoge percentage. De voorwaarden voor MIA blijven gelijk, hiervoor is in 2019 139 miljoen euro beschikbaar.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE+ is bedoeld voor het opwekken van hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen, waterkrachtinstallaties, windparken en geothermieprojecten. Overeenkomend met voorgaande jaren zal de SDE+ in 2019  bestaan uit een voorjaars- en najaarsronde.  Het budget dat hiervoor is vastgesteld is € 5 miljard per ronde. De voorjaarsronde is open vanaf 12 maart tot en met 4 april 2019.

Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

In 2019 zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden binnen deze subsidieregeling, dat onderdeel uitmaakt van de regeling Topsector energieprojecten. Er wordt door de Rijksdienst Van Ondernemend Nederland (RVO) voorgesteld om voortaan de projecten op volgorde van binnenkomst te behandelen. Dit betekent dat een project dat op de laatste dag van de deadline wordt ingediend buiten het budget kan vallen. Voorheen was de DEI bedoeld als etalage van energie-innovaties. Nederlandse bedrijven konden hun technologieën demonstreren met export als oogmerk. Nu vindt er een verschuiving plaats naar het behalen van de doelen van het klimaatakkoord. Hierbij is met name de reductie van CO2 van belang. Hierbij kunnen projecten die gericht zijn op flexibilisering  van elektriciteitssystemen en optimale benutting van energielandschap een belangrijke rol ik gaan spelen. Naar verwachting zal deze regeling in februari 2019 geopend worden.

Heb je plannen om duurzaam te investeren? Neem dan contact met ons op.