DHI-subsidie dit jaar opengesteld voor alle landen

De DHI-subsidie (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies) is interessant voor mkb-bedrijven met internationale ambities. Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 200.000. Afgelopen jaar was de DHI-regeling gericht op projecten in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van 2016 is dat men vanaf dit jaar subsidie kan ontvangen voor projecten in (praktisch) alle landen. Hierdoor kan deze regeling dus ook interessant zijn wanneer u bijvoorbeeld ambities heeft in de Europese Unie, of in andere westerse landen. Alleen projecten in sanctielanden komen niet in aanmerking voor subsidie.

Alvorens een subsidieaanvraag kan worden ingediend moet er eerst een quickscan worden uitgevoerd. Dit is een korte samenvatting van het idee, waarmee de subsidieverstrekker (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kan inschatten of het project kans van slagen heeft. Wanneer u hierop groen licht krijgt, dient er een projectplan te worden geschreven. Boonstoppel kan u helpen met het opstellen van deze aanvraag.

Het budget en de opstellingsdatum voor 2017 zijn nog niet bekend. Meer informatie over de DHI-regeling kunt u vinden onder het kopje internationaal ondernemen.