CrossRoads2 innovatieprojecten: interessante subsidiekans voor Zuid-Nederlandse mkb’ers

Is uw mkb-onderneming gevestigd in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland en bent u voornemens om in samenwerking met een mkb’er uit Vlaanderen een innovatieproject uit te voeren? Dan is CrossRoads2 – Interreg VA Vlaanderen-Nederland interessant voor u.

In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden tussen ten minste één Vlaamse mkb’er en één in Limburg (NL), Noord-Brabant en Zeeland gevestigde mkb-onderneming die gezamenlijk voor eigen technisch en economisch risico een ontwikkelproject uitvoeren gericht op het demonstreren in een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst.

De subsidie bedraagt 45% van de subsidiabele kosten met een minimum subsidiebedrag van € 22.500,- en een maximum bedrag van € 135.000,-. De aanvragen worden middels een tenderprincipe beoordeeld, wat betekent dat de aanvragen worden gerangschikt op kwaliteit. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen is een kwalitatief goede aanvraag dus van groot belang. Aanvragen kan tijdens de volgende tenderrondes:

• 15 oktober 2016 tot en met 13 januari 2017, 17.00 uur;
• 2 februari 2017 tot en met 31 maart 2017, 17.00 uur;
• 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017, 17.00 uur.

Wilt u op dit nieuwsbericht reageren of hebt u interesse in deze regeling, neem dan contact met ons op.