Tel mee met Taal (taalvaardigheid)

(Uitzend)werkgevers in Nederland kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling ‘Tel mee met taal’ om laag-taalvaardige medewerkers taalscholing aan te bieden. Deze regeling heeft als doel om een extra impuls te geven aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. De regeling subsidieert de opleidingskosten van de medewerkers.

Regeling ‘Tel mee met taal’
Projecten voor scholing die de taalvaardigheid van werknemers/uitzendkrachten verbetert komen in aanmerking voor deze regeling. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven. Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen.

De doelgroep bestaat uit uitzendkrachten die de Nederlandse taal, of één of meer taalvaardigheden, beheersen op het referentieniveau 2F of lager. Daarnaast dienen de werknemers gedurende het gehele opleidingstraject in dienst te zijn bij de werkgever.

Het opleidingstraject bestaat uit maximaal 12 maanden en minimaal 30 contacturen.

Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt 67% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van €50.000 en maximaal €1.500 per opleidingstraject per deelnemer.

Indienperiode
De regeling is geopend vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017. Aanvragen zullen op basis van ‘first come, first serve’ worden behandeld. Er is voor dit tijdvak €2.600.000 beschikbaar.

Thomas van der Lee
Innovatieconsultant