Subsidie verwijderen asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden vanwege gevaren voor de gezondheid. Om asbestsanering te stimuleren geeft de overheid hierop subsidie. De subsidieregeling verwijderen asbestdaken kan door zowel particulieren, agrariërs, bedrijven als non-profit organisaties worden aangevraagd. U komt voor subsidie in aanmerking indien u uw asbestdak door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf laat verwijderen en u degene bent die hiervoor de rekening betaalt. De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter, met een maximaal subsidiebedrag van € 25.000 per adres. Om in aanmerking te komen moet het geïnventariseerde asbestdak een oppervlakte hebben van ten minste 35 m². Dakbeschot komt niet in aanmerking.

De regeling loopt tot eind 2019. Voor 2017 is een budget beschikbaar gesteld van € 15 miljoen. Het budget zal per jaar vastgesteld worden. U kunt een aanvraag doen binnen zes maanden na het verwijderen van het asbestdak.

Mogelijk zijn er naast deze subsidie ook nog regionale subsidieregelingen voor het verwijderen van asbest. Informeer bij onze adviseurs voor het aanvragen van deze subsidie, en voor informatie over eventuele regionale mogelijkheden.

Bernie Kruisbergen
Manager / Innovatieconsultant