ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wil de overheid de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte stimuleren. Installaties die voor subsidie in aanmerking komen zijn zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels en warmtepompen met een klein vermogen.

Zowel zakelijke als particuliere gebruikers kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie vergoedt een deel van de aanschafkosten van het apparaat. Het subsidiebedrag hangt af van het type apparaat en het vermogen. De subsidiehoogte bedraagt om en nabij 20% van de investeringskosten. Per apparaatcategorie houdt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een apparatenlijst met subsidiabele apparaten bij. De apparatenlijsten worden voortdurend geactualiseerd.

Aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 t/m 31 december 2017. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Bent u voornemens te investeren in een zonneboiler, biomassaketel, pelletkachel of warmtepomp? Neemt u dan tijdig contact met ons op. Wij controleren of het apparaat voor subsidie in aanmerking komt. Vervolgens kunnen wij u helpen bij het verzilveren van deze subsidiekans.

Coen Vermeulen
Innovatieconsultant