Investeringsvoorbereidingsstudies

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies ondersteunt Nederlandse mkb’ers die voornemens zijn te internationaliseren. Ontwikkelingslanden en opkomende markten bieden als gevolg van hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor de Nederlandse export en voor investering in het buitenland. De regeling biedt de kans tot het uitvoeren van investeringsvoorbereidingsstudies in één van de doellanden.

INVESTERINGSVOORBEREIDINGSSTUDIES
Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid in een onderneming in één van de doellanden. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie wordt besloten om daadwerkelijk te gaan investeren en financiering voor deze investering te verkrijgen. De investering dient in lijn te zijn met de activiteiten van het huidige bedrijf en moet gericht zijn op het realiseren van export- en de versterking van het moederbedrijf. Het belangrijkste verschil met een haalbaarheidsstudie is dat het investeringsbesluit door de Nederlandse aanvrager zelf genomen wordt.

Subsidiebedrag
Voor de tweede tenderronde van 2017 is het beschikbare budget € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 3,75 miljoen voor overige landen (met uitzondering van Nederland en sanctielanden). Het subsidieplafond voor de tweede ronde wordt voor aanvang van de indieningstermijn van de tweede ronde definitief bekendgemaakt. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. Bij demonstratieprojecten wordt het subsidiebedrag gemaximeerd op € 200.000,-.

Quickscan
Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet een quickscan worden ingediend om aan te tonen dat het project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. De quickscan kan uiterlijk tot twee weken voor de sluitingsdatum van de tender worden aangeleverd.

Indientermijn
Aanvragen worden op basis van het tenderprincipe beoordeeld. Dit betekent dat de subsidieverstrekker de aanvragen rangschikt op kwaliteit, waarna aan de best beoordeelde aanvragers subsidie wordt verstrekt tot het subsidiebudget is uitgeput. De openstelling van de eerste DHI-tender van 2017 start op 27 februari en sluit op 7 april 15.00 uur (Nederlandse tijd). De tweede tenderronde loopt van 8 augustus tot en met 19 september 15.00 uur (Nederlandse tijd).

DHI aanvragen
Wij helpen u graag bij het verzilveren van deze subsidiekans. Voor meer informatie over de regeling kunt u contact met ons opnemen.

Rogier Teunissen
Manager / Innovatieconsultant