WBSO

De WBSO-subsidie biedt uw bedrijf een vermindering op de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-projecten. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van technische nieuwe producten, programmatuur of productieprocessen. In 2017 is er een budget van ruim 1,2 miljard euro voor de WBSO.

VOOR WIE?

Ondernemingen die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren kunnen in aanmerking komen voor de WBSO, ongeacht de bedrijfsvorm. Het maakt dus niet uit of u starter, kleine zelfstandige (ZZP), mkb’er of multinational bent, of in welke bedrijfssector u actief bent, zolang u maar ontwikkelt.

Inhoudingsplichtige Ondernemingen

Wanneer u in aanmerking komt voor een WBSO-verklaring betaalt u minder loonheffing over de loonsom die in uw bedrijf besteed wordt aan S&O (speur- en ontwikkelingswerk). Om uw voordeel te kunnen berekenen vermenigvuldigt u het aantal uren dat u aan het project verwacht te besteden met het vastgestelde uurtarief van € 29,- per uur. Daarnaast krijgt u ook een extra voordeel voor gemaakte kosten en uitgaven voor de vervaardiging van een prototype. Van deze totale S&O-loonsom mag u vervolgens een percentage verrekenen met de af te dragen loonheffing. Het gaat in 2017 om de volgende percentages en loonsombedragen:

• 32% (voor starters: 40%) van de eerste € 350.000,- aan S&O-loonsom.
• 16% van de resterende S&O-loonsom.

Voorbeeld: uw medewerkers besteden 2.000 uur per jaar aan S&O-werkzaamheden. Het uurtarief is vastgesteld op € 29,-. De S&O-loonsom vanuit de uren is dan € 58.000,-. Daarnaast besteedt u € 10.000,- aan kosten en uitgaven. Dit geeft een totale S&O-loonsom van € 68.000,-. Als niet starter levert u dit dan € 21.760,- netto aan afdrachtsvermindering via de WBSO op.

Belastingplichtigen (zelfstandigen)

Om als zelfstandige in aanmerking te komen voor een WBSO-verklaring dient u ten minste 500 uur per jaar te besteden aan S&O-werkzaamheden. Wanneer dit het geval is en u ook daadwerkelijk een S&O-verklaring ontvangt, dan krijgt u middels de WBSO een zelfstandigenaftrek. Deze zelfstandigenaftrek bedraagt € 12.522,- per jaar met een aanvullende aftrek voor startende zelfstandigen van € 6.264,-.

Voorbeeld: u verwacht als zelfstandige in 2017 500 uur aan S&O-uren te besteden. De zelfstandigenaftrek voor een niet starter is dan € 12.522,-. Uw netto WBSO-voordeel is in dit geval bij een tarief van 52% inkomstenbelasting: € 6.511,44.

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een WBSO-verklaring? Neem dan contact op met één van onze subsidieadviseurs.

 

Bernie Kruisbergen
Manager / Innovatieconsultant