Demonstrate energie-innovatie (DEI)

Vanuit de subsidie voor Demonstratie energie-innovatie (DEI) worden projecten gefinancierd voor de demonstratie van producten, processen of diensten gericht op energiezuinige technologie, opwekken van duurzame energie, energie besparen of het gebruik van duurzame energie stimuleren. Deze subsidie komt voort uit het Energieakkoord.

De projecten moeten de demonstratie van een technologie bevatten die potentie heeft voor versterking van de Nederlandse economie in termen van omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. Het project draagt hiermee bij aan een groene economie in Nederland. Een demonstratieproject bestaat uit een bewezen prototype dat voor het eerst in de markt wordt toegepast, net voor het stadium van grootschalige marktintroductie. Het merendeel van de kosten moet uit de investering zelf bestaan eventueel aangevuld met een gedeelte experimentele ontwikkeling.

Het subsidiepercentage varieert per type project en ligt tussen de 30% en 65%. Het maximale subsidievoordeel is € 6 miljoen per project. Bent u van plan een innovatieve energie-innovatie te demonstreren in de markt? Neem dan contact op met één van onze subsidieadviseurs.

Thomas van der Lee
Innovatieconsultant